<< Till Järnvägsmusei Vänner

Gamla Järnvägshistoriskt Forum

Till (nya) Järnvägshistoriskt Forum >>

Åter till forumets huvudsida
Observera att detta forum är stängt för nya inlägg

Re: Så här kanske? - Plus en fråga!

av Lasse M fredagen den 8 juli 2005 Anders Johansson: Re: DEVA-vagn i Tidaholm

>>>Lite mer data om Devavagnarna vore intressant... Var det NÅGON som rullade kvar efter 1950 - förutom Nynäsvagnarna...?
>>Kan följande lilla tabell vara av intresse?...Så här kanske? Jag blev dock inte klok på var kolumnen Hkr (rödmarkerad)skulle in? Likaså vet jag inte om bokstaven efter Dieselm. t.ex. "75 o" skall höra ihop med detta?En fråga också, vad betyder L under kolumnen Inredning? Kan det vara så enkelt som Lok?


Tillv.nr År Bana Inredn. Spårv. Dieselm. Anmärkningar
hkr.
1 1912 SJ 1 CF 1435 75 o 1922 till elektrisk mv.
2 12 SJ 2 CF 1435 75 o 1922 till elektrisk mv.
3 13 MlSlJ 1 BCF 1435 75 s 1932 SJ 4 x 1937
4 14 HNJ 1 BCF 1435 75 x 1937
5 15 SSJ 01 BCF 1435 75 x 1940
6 15 EKJ 1. BCF 1435 75 s 1928 HHJ 50 x 1941 .
7 16 VSBJ 1 BCF 891 75 o 1944 till personv. CFo 202
8 16 VB Xl BCF 891 75 o 1944 till personv. Co 401
9 16 VB X2 F 891 120 x 1926
10 16 HHJ 51 F(c) 1435 120 x 1941
11 20 HNJ 2 DF 1435 160 o 1938 till post- o. resgodsv. DFo 2
12 20 HNJ 3 DF 1435 160 o 1938 till post- 0. resgodsv. DFo 3
13 21 SSJ 02 F(c) 1435 160 s 1940 SJ 9, x 1945
14 21 HHJ 52 F 1435 250 o 1925 till 6-axlig, x 1932
15 22 (SJ) F 1435 250 hyresvagn vid SJ 1921-26, vid UEJ 1926-37
16 23 LJ Ml F 1435 120 (Danmark)
17 23 HHGJ Ml F 1435 120 (Danmark)
18 22 VB X3 DF 891 120 x 1952
19 22 MOJ 1 L 891 75 x 1953
20 23 MOJ 2 L 891 150 x 1953
21 23 CFT L 1000 150 (Tunisien)
22 24 0FWJl C 1435 60 s 1929 NrS1J 3, s 1931 SJ3,x1940
23 24 CFE CF 1000 90 (Frankrike)
24 24 AB M2 F 1435 150 (Danmark) x 1947 Licensbyggd vid Scandia A/S
25 25 HNJ 4 F 1435 200 s 1945 SJ 21 x 1958
26 25 HNJ 5 F 1435 200 s 1945 SJ 22 x 1958
27 25 HNJ 6 F 1435 200 s 1945 SJ 23 x 1956
28 25 VB X4 F(c) 891 160 s 1950 SJ 872 x 1958
29 25 GDJ2 CF 1435 90 s 1928 BAJ3, s 1940 SJ 11, x 1945
30 26 BAJ 2 CF 1435 90 s 1940 SJ 10, x 1945
31 25 OFWJ 2 CF 1435 90 s 1926 HFHJ M2 (Danmark) 0 med axelan. 5
32 26 OFWJ 3 CF 1435 90 o 1947 till personv. CF 86
33 25 BAJ 1 C 1435 60 s 1929 MHJ 1 s 1940 SJ 8 x 1944
34 25 TJ 15 CF 1435 90 s 1939 SJ 7 x 1957
35 26 OFWJ 4 CF 1435 90 o 1944 till personv. CF 84
36 26 VR endast vissa detaljer (Finland)
37 27 OFWJ 5 CF 1435 90 o 1958 till hjälpvagn Q 9026
38 27 OFWJ 6 CF 1435 90 o 1944 till personv. CF 85
39 27 GBJ 51 CF 1435 90 s 1940 SJ 12 x 1945
40 27 NrSlJ1 CF 1435 90 s 1931 SJ 1 x 1957
41 27 NrS1J2 CF 1435 90 s 1931 SJ 2 x 1957
42 28 SNJ 1 CF 1435 120 x 1957
43 28 SNJ 2 CF 1435 120 x 1959
44 29 DSB ej utfört projekt (Danmark)
45 29 VR endast vissa detaljer (Finland)
46 29 VR endast vissa detaljer (Finland)
47 30 SNJ 3 CF 1435 200 x 1962
48 31 SNCB (Belgien)
49 32 LyJ 10 BCF 1435 200 s 1939 SJ 6 s 1944 SNJ 4
50 35 VBHJ 4 C 1435 400 1936 återtagen av ASEA s 1945 SNJ 5
51 37 SJ 5 C 1435 400 s 1946 SNJ 6
52 38 UWHJ51 C 1435 400 s 1940 SJ 17 s 1946 SNJ 7
53 38 HSJ 15 C 891 140 s 1948 SJ 714x 1958
54 39 SRJ 50 L 891 400 o 1944 till elektriskt lok


Hela tråden:

 

        Re: DEVA-vagn i Tidaholm - Kurt Möller 2005-07-07 21:58
          Re: DEVA-vagn i Tidaholm på 50-talet - Klas B 2005-07-08 12:14
          Re: DEVA-vagn i Tidaholm - Anders Johansson 2005-07-07 23:03
            Re: DEVA-vagn i Tidaholm - Anders Johansson 2005-07-07 23:07
              Re: Så här kanske? - Plus en fråga! - Lasse M 2005-07-08 03:26
                Re: Så här kanske? - Plus en fråga! - Anders Johansson 2005-07-08 09:50
          Re: DEVA-vagn i Tidaholm - PS - KM igen 2005-07-07 22:00
            Re: DEVA-vagn i Tidaholm - PS - Micke Carlsson 2005-07-07 22:57
              Re: DEVA-vagn i Tidaholm - Jan Frelin 2005-07-13 10:03
      Re: DEVA-vagn i Tidaholm - Granis 2005-07-07 11:42


Texten är hämtad från http://f27.parsimony.net/forum67958/messages/3870.htm

33542 inlägg i in 7524 trådar, 1939 skribenter
Nätplatsen »Gamla Järnvägshistoriskt Forum« har bearbetats av Bra kulturmiljö för Järnvägsmusei Vänner