SÅS i Katrineholm - ett besök den 3 januari 2014 [29 bilder] (Järnvägs- och Museiföreningar)

av cgn1954 ⌂, Tyresö, Saturday, February 01, 2014, 16:51 (3406 dagar sedan)

Hej

Här är några texter och bilder efter ett besök hos SÅS, Stockholms Ånglokssällskap, i Katrineholm den 3 januari 2014.

Först så riktas ett stort tack till Jan-Erik Nilsson som mötte upp och visade runt, Jan-Erik är ansvarig för SÅS i Katrineholm. Tack även till Lasse Nelson, Vice Ordförande, som bidragit med kompletterande info nedan.

SÅS har verksamhet i Västberga i Stockholm och i Katrineholm. Föreningen är en medelstor förening med 7 ånglok, 5 diesellok och ett 30-tal vagnar. Föreningen har ett trävagnståg sedan 40 år och det är nog ganska unikt.

1997 började SÅS göra Katrineholms kommun uppmärksamma på att dåvarande Banverket hade planer på att riva stallet. SÅS uppmärksammade kommunledningen om detta under 1997-1999 och sakta började kommunen förstå att lokstallet borde bevaras. För 10 år sedan förvärvade kommunen lokstallet.

Flera orsaker fanns det till att kommunen förvärvade stallet. Den viktigaste var att man beslutade sig för att sluta hyra den fastighet som ungdomsverksamheten tidigare låg i, fastigheten behövde rustas och var för liten. Genom att arbeta efter en sådan planering, dvs. att skapa ett allaktivitetshus i lokstallet för ungdomsverksamheten, så fanns hela tiden järnvägsdelen med i planerna.

Kommunen har använt ca 12 miljoner kr för att anlägga ett ungdomens hus för konserter och teater (kultur) i en del av lokstallet.

Kommunen bidrar till renoveringen av stallplatserna som SÅS förfogar över, om än i liten skala. De bidrar med en form av “hjälp till självhjälp’ och bara genom att upplåta platserna till SÅS så ses det som ett bidrag så bra som något.

SÅS kan för närvarande inte komma ut med sina fordon, dvs. använda spåren utanför lokstallet. Katrineholms Kommun visste inte om att de blivit Infrastrukturförvaltare i samband med att de köpte stallet utan trodde att spåren ingick i de spår som man äger bortom stallet. Det här uppdagades för något år sedan och när man skulle genomföra en besiktning av spåren och vändskivan vid stallet så betraktas det här området (av Trafikverket) som en nyinstallation och då gäller särskilda regler för det. SÅS och kommunen arbetar just nu på att skapa en bra lösning kring detta.

SÅS värnar om sitt Trafiktillstånd och vill inte ha några osäkerheter som kan ställa till skador för tredje man. Säkerheten går först så fordonen får stå tills frågan är löst!

SÅS verkar för att engagera yngre förmågor i Katrineholm i verksamheten, man har ju ett unikt nära läge till ungdomens hus och kan enkelt visa och beskriva sin museiverksamhet.

Katrineholms kommun ser också positivt på verksamheten i lokstallarna efter det att man förstått att det finns fungerande, rullande fordon och efter flera arrangemang av väl genomförda museiresor.

Nu lite bilder, och som sagt - tack för möjligheten att se lokstallet och tack för information.

Gaveln på lokstallet, tankvagnen tillhör en annan förening
[image]

Vändskiva, f n inte besiktigad
[image]

Ungdomsdelen
[image]

Ungdomsdelen sedd från "SÅS-delen"
[image]

SJ E10 1747
[image]

Arbete pågår
[image]

Inte ofta man får se - här väldigt fint bevarad
[image]

Arbetsplats
[image]

Gammal skönhet - i driftsskick -
[image]

Bakdelen
[image]

Från andra sidan, som synes - en trecylindrig maskin
[image]

Mera fint skick
[image]

I gott skick - SJ V3 52 - men just nu konserverad
[image]

Arbetsplats, aningen spartansk - kanske snart i drift?
[image]

Baksidan
[image]

Dieselmotor större
[image]

Åter till ångloken - här en kompressor
[image]

En snygg maskin till - SJ B1364
[image]

Fin trävagn, behöver lite omsorg
[image]

Detaljer - konstig rosa färg blev det med blixt
[image]

Gammal boggie
[image]

Utsidan
[image]

Nymålade lanternor till ånglok
[image]

Inte så varmt i lokstallar men jobb finns det så man blir varm
[image]

Bara hänga på, det behövs folk
[image]

Lite om E10 1747, oljeledad
[image]

Öppningen mot övriga världen
[image]

En snygg häst
[image]

Sista bilden
[image]

SÅS i Katrineholm - ett besök den 3 januari 2014 [29 bilder]

av Christer Fredriksson, Saturday, February 01, 2014, 17:43 (3406 dagar sedan) @ cgn1954

Bra och fin redogörelse i ord och bild! Trevlig atmossfär att vara rädd om!

Några allmänna frågor kring verksamheterna vid lokstallet i Katrineholm:

Hur drar man skiljelinjerna mellan Katrineholms kommun, SÅS och Stambanans Vänner när det gäller lokstallet och spåren?

Samarbets- och Ansvarsformer?

Konkurerar SÅS med Stambanans Vänner om aktiva/passiva medlemmar i Katrineholm?