Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 20 (Bana)

av Peter Bolin, Wednesday, February 02, 2022, 23:43 (845 dagar sedan)

Vi är nu inne i februari, och det har blivit dags för en av månadens höjdpunkter: en ny djupdykning i Björn Alnebos rikhaltiga fotoarkiv. I dag åker vi ännu en gång till Rimbo och gör en avstickare till Finsta och Syninge. Som vanligt behöver jag assistans av forumexpertisen.

[image]
YP 885 + okänd UBFYP vid Stockholm Ö, september 1969. Björn åkte till Rimbo med detta tåg som avgick kl. 07.20. Kan någon med tillgång till rätt tidtabell komplettera med tågnumret?

[image]
Detaljstudie av räler och sliprar, förmodligen någonstans på sträckan Rimbo–Norrtälje, september 1969. Är det någon som kan se var vi är mer exakt?

[image]
Banavsnitt med semafor, september 1969. Var är vi? Fanns det fler semaforer kvar 1969?

[image]
Vägskyddsanläggning på sträckan Rimbo–Norrtälje, september 1969. Kan det vara vägen till Lohärad? Jag tycker att det verkar stämma. I så fall är vi i trakterna av Syninge.

[image]
Finsta stn, september 1969.

[image]
YP-tågsätt lämnar Finsta, september 1969.

[image]
Rimbo stn, september 1969. Björn gjorde en grundlig dokumentation av Rimbo.

[image]
Rimbo, utfarten mot Norrtälje och Stockholm, september 1969.

[image]
Rimbo stn, september 1969.

[image]
Rimbo stn, september 1969.

Det var februariomgången. Nästa månad ska vi bland annat besöka Stocksund.

Hälsningar
Peter Bolin

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 20

av John T, Thursday, February 03, 2022, 00:24 (845 dagar sedan) @ Peter Bolin

[image]
Banavsnitt med semafor, september 1969. Var är vi? Fanns det fler semaforer kvar 1969?

Östra infarten till Finsta station.

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 20

av Ulf Pålsson, Thursday, February 03, 2022, 13:19 (845 dagar sedan) @ John T

[image]
Banavsnitt med semafor, september 1969. Var är vi? Fanns det fler semaforer kvar 1969?


Östra infarten till Finsta station.

Semaforerna i Finsta var, så vitt jag förstår, de sista i drift vid f.d. SRJ. Vevapparaten från Finsta används nu i "Södermanlands Marielund" (eller "Marielund (Sörml.)" som tysken skulle skriva), alltså stationen Marielund på Östra Södermanlands järnväg.
/up

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 20 Finsta, signaler

av Hans W, Thursday, February 03, 2022, 18:27 (845 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

[image]
Banavsnitt med semafor, september 1969. Var är vi? Fanns det fler semaforer kvar 1969?


Östra infarten till Finsta station.


Semaforerna i Finsta var, så vitt jag förstår, de sista i drift vid f.d. SRJ. Vevapparaten från Finsta används nu i "Södermanlands Marielund" (eller "Marielund (Sörml.)" som tysken skulle skriva), alltså stationen Marielund på Östra Södermanlands järnväg.
/up

Först en signalritning över Finsta:
[image]

Sedan har Ulf tyvärr och ovanligt nog fel. Vevställverket i Marielund (Sörml.) kommer från Älgviken vid SNJ (Nynäsbanan). Ställbocken från Finsta* finns vid ÖSlJ, ännu orenoverad. Troligen kommer den iordningställas för att användas i Läggesta nedre, vilket år som helst.

*Dokumentation finns inte, men med all säkerhet är det den ställbocken

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 20

av Richard Loe, Thursday, February 03, 2022, 17:44 (845 dagar sedan) @ Peter Bolin

Vi är nu inne i februari, och det har blivit dags för en av månadens höjdpunkter: en ny djupdykning i Björn Alnebos rikhaltiga fotoarkiv. I dag åker vi ännu en gång till Rimbo och gör en avstickare till Finsta och Syninge. Som vanligt behöver jag assistans av forumexpertisen.

[image]
Vägskyddsanläggning på sträckan Rimbo–Norrtälje, september 1969. Kan det vara vägen till Lohärad? Jag tycker att det verkar stämma. I så fall är vi i trakterna av Syninge.

Det är järnvägsövergången med dåvarande Rv 77 i östra utkanten på Finsta. Gravhögen i bakgrunden är ett tydligt riktmärke

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 20

av Warberg, Thursday, February 03, 2022, 18:25 (845 dagar sedan) @ Richard Loe

90km/h förbi vägskyddet på denna krokiga väg känns lite saftigt.

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 20

av Göran Kannerby, Thursday, February 03, 2022, 19:05 (845 dagar sedan) @ Warberg

90km/h förbi vägskyddet på denna krokiga väg känns lite saftigt.

Ett typiskt exempel på när den som beslutar om tillåten hastighet på vägen inte reflekterar över plankorsningens existens, i detta fall dessutom kombinerad med en märklig kurva. Det fanns all anledning att flytta 90-tavlorna till andra sidan om plankorsningen.

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 20

av Harald, Thursday, February 03, 2022, 20:35 (844 dagar sedan) @ Göran Kannerby

Det speglar den tidens tänkande. Man sätter inte 90 som tillåten hastighet på en sådan väg numera.

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 20. Fri fart

av Leif B, Thursday, February 03, 2022, 20:59 (844 dagar sedan) @ Harald

Det speglar den tidens tänkande. Man sätter inte 90 som tillåten hastighet på en sådan väg numera.

Bara lite mer än två år tidigare var det fri fart. Under högertrafikåret 1967 gällde olika tillfälliga hastighetsbegränsningar under 1968 olika hastigheter på försök. Från 1971 infördes bashastigheterna 70, 90, 110 km/h. Lite om fri fart och hastighetsbegränsningar i Sverige.

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 20

av Björn Fura, Thursday, February 03, 2022, 22:56 (844 dagar sedan) @ Göran Kannerby

Ett svagt minne säger mig att det vid den här tiden fanns en generell hastighetsbegränsning för vägfarande till 40 km/h från cirka 50 meter före en plankorsning med järnväg och fram till att spåret eller spåren passerats. Jag kan minnas fel, det är ju mer än ett halvsekel sedan!

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 20

av Oskar F, Thursday, February 03, 2022, 20:55 (844 dagar sedan) @ Peter Bolin


[image]
Rimbo, utfarten mot Norrtälje och Stockholm, september 1969.

Spåret längst till vänster ser ut att vara nedsänkt under vägbron. Har det möjligen schaktats ut för normalspåriga godsvagnar på överföringsvagnar, som dessutom skulle rymmas under kontaktledningen? Och detta trots att tågen Uppsala-Hallstavik både kom och avgick i norra änden av bangården?

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 20.

av Leif B, Thursday, February 03, 2022, 21:03 (844 dagar sedan) @ Oskar F


[image]
Rimbo, utfarten mot Norrtälje och Stockholm, september 1969.

Spåret längst till vänster ser ut att vara nedsänkt under vägbron. Har det möjligen schaktats ut för normalspåriga godsvagnar på överföringsvagnar, som dessutom skulle rymmas under kontaktledningen? Och detta trots att tågen Uppsala-Hallstavik både kom och avgick i norra änden av bangården?

Jag tror att det förekom normalspårsvagnar till Norrtälje. Rätt?

Men spåret ser inte särskilt väl underhållet ut, det är inte så enkelt som att man slutat underhålla och hålla efter sättningen i geggan på den gamla sjöbottnen?

/funderar
Leif

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 20.

av Oskar F, Thursday, February 03, 2022, 21:13 (844 dagar sedan) @ Leif B


[image]
Rimbo, utfarten mot Norrtälje och Stockholm, september 1969.

Spåret längst till vänster ser ut att vara nedsänkt under vägbron. Har det möjligen schaktats ut för normalspåriga godsvagnar på överföringsvagnar, som dessutom skulle rymmas under kontaktledningen? Och detta trots att tågen Uppsala-Hallstavik både kom och avgick i norra änden av bangården?


Jag tror att det förekom normalspårsvagnar till Norrtälje. Rätt?

Men spåret ser inte särskilt väl underhållet ut, det är inte så enkelt som att man slutat underhålla och hålla efter sättningen i geggan på den gamla sjöbottnen?

/funderar
Leif

Spårläget må bero på bristande underhåll, men det tro jag knappast höjdläget gör. Tycker det ser ut som en sänkning på 0,5-1,0 m och det på spåret som är närmast och delvis inschaktad i kullen, som mer troligt består av friktionsmaterial, inte ler. Men vem vet? :-)

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 20.

av Bobo L, Saturday, February 05, 2022, 13:05 (843 dagar sedan) @ Oskar F


[image]
Rimbo, utfarten mot Norrtälje och Stockholm, september 1969.

Spåret längst till vänster ser ut att vara nedsänkt under vägbron. Har det möjligen schaktats ut för normalspåriga godsvagnar på överföringsvagnar, som dessutom skulle rymmas under kontaktledningen? Och detta trots att tågen Uppsala-Hallstavik både kom och avgick i norra änden av bangården?


Jag tror att det förekom normalspårsvagnar till Norrtälje. Rätt?

Men spåret ser inte särskilt väl underhållet ut, det är inte så enkelt som att man slutat underhålla och hålla efter sättningen i geggan på den gamla sjöbottnen?

/funderar
Leif


Spårläget må bero på bristande underhåll, men det tro jag knappast höjdläget gör. Tycker det ser ut som en sänkning på 0,5-1,0 m och det på spåret som är närmast och delvis inschaktad i kullen, som mer troligt består av friktionsmaterial, inte ler. Men vem vet? :-)

Man kan också se urschaktningen för att sänka spåret ifråga har lett till att stödmuren intill har förlorat sitt sidostöd och börjat välta eller glida in mot spåret. Möjligen har man försökt åtgärda det genom nedslagning av räler (eller vad det kan vara) vid stödmurens fot. Dock ser det ut som att rälerna slagits ned för långt, eller snarare var för korta. De borde ha stuckit upp till stödmurs överkant.

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 20

av Olle E, Friday, February 04, 2022, 12:55 (844 dagar sedan) @ Oskar F

Känns troligt. Överföringsvagnar gick ju även söderut, och jag vill minnas att det fanns ett utfartsspår mot Stockholm även från det nedsänkta spåret. Rätt..?
Edit: I bilden anas en stumkorsning med Norrtäljespåret. Har för mig att det spåret fortsatte i en ganska tvär högerkurva och anslöt till Stockholmsspåret "längst ut" på bangården.

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 20

av Överkörmästaren, Friday, February 04, 2022, 13:35 (844 dagar sedan) @ Olle E

Känns troligt. Överföringsvagnar gick ju även söderut, och jag vill minnas att det fanns ett utfartsspår mot Stockholm även från det nedsänkta spåret. Rätt..?
Edit: I bilden anas en stumkorsning med Norrtäljespåret. Har för mig att det spåret fortsatte i en ganska tvär högerkurva och anslöt till Stockholmsspåret "längst ut" på bangården.

Inte bara en stumkorsning, det är ju ett komplett växelkryss där man kan åka alla fyra vägarna. Kanske dags att skruva upp kontrasten på skärmen ;-)

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 20

av Olle E, Friday, February 04, 2022, 14:06 (844 dagar sedan) @ Överkörmästaren

Känns troligt. Överföringsvagnar gick ju även söderut, och jag vill minnas att det fanns ett utfartsspår mot Stockholm även från det nedsänkta spåret. Rätt..?
Edit: I bilden anas en stumkorsning med Norrtäljespåret. Har för mig att det spåret fortsatte i en ganska tvär högerkurva och anslöt till Stockholmsspåret "längst ut" på bangården.


Inte bara en stumkorsning, det är ju ett komplett växelkryss där man kan åka alla fyra vägarna. Kanske dags att skruva upp kontrasten på skärmen ;-)

Inte det nedsänkta spåret allra längst till vänster. Från detta går en växel som ansluter mot Norrtälje, medan spåret rakt fram korsar utfarten och försvinner ur bild till vänster om dressinskjulet (eller vad det nu är).

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 20

av Per Wirback, Friday, February 04, 2022, 15:24 (844 dagar sedan) @ Olle E

Känns troligt. Överföringsvagnar gick ju även söderut, och jag vill minnas att det fanns ett utfartsspår mot Stockholm även från det nedsänkta spåret. Rätt..?
Edit: I bilden anas en stumkorsning med Norrtäljespåret. Har för mig att det spåret fortsatte i en ganska tvär högerkurva och anslöt till Stockholmsspåret "längst ut" på bangården.


Inte bara en stumkorsning, det är ju ett komplett växelkryss där man kan åka alla fyra vägarna. Kanske dags att skruva upp kontrasten på skärmen ;-)


Inte det nedsänkta spåret allra längst till vänster. Från detta går en växel som ansluter mot Norrtälje, medan spåret rakt fram korsar utfarten och försvinner ur bild till vänster om dressinskjulet (eller vad det nu är).

Ser enligt denna ritning RIMBO ut att finns anslutning mot både Stockholm och Norrtälje.

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 20

av Olle E, Friday, February 04, 2022, 16:04 (844 dagar sedan) @ Per Wirback

Tack. Precis så.
Funderingen är då hur man kom från detta spår till/från Uppsala? Finns ju ingen direkt väg, och heller inget utdrag åt Hallstavik. Använde man linjen för utdrag?

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – tågvägar i Rimbo

av Ulf Pålsson, Saturday, February 05, 2022, 00:15 (843 dagar sedan) @ Per Wirback

Ser enligt denna ritning RIMBO ut att finns anslutning mot både Stockholm och Norrtälje.

Av ritningen framgår att körsignal kunde visas i infartssignalerna för följande tågvägar:

- Från Stockholm till spår 2, 5 och 7.
- Från Norrtälje till spår 3, 4 och 7.
- Från Hallstavik till spår 3, 4 och 5.
- Från Uppsala till 2, 3 och 4. (Jag utgår från att spår 1 inte ansågs vara tågspår.)

Från Stockholm och Norrtälje var växlarna förreglade fram till (men inte inklusive) de växelförbindelser mellan spåren som låg längs plattformarna, och ställverket tillät bara de angivna tågvägarna. (Om man använde handsignalering för stoppsignalpassage, säo § 52:2 från 1959, kunde ju dock tåg från Stockholm tas in också till spår 3 och 4, och tåg från Norrtälje också till spår 2 och 5. Fast det undvek man troligen.)

Från Hallstavik och Uppsala var det dock oförreglat. Ritningen antyder dock låsning av de två yttersta växlarna från Hallstavik, och jag tror att de nycklarna måste vara inlåsta i den lilla manöverapparaten som fanns i bangårdens västra ände för att infartssignalen från Hallstavik skulle kunna ställas till kör, och det begränsar antalet tågvägsmöjligheter också därifrån. Från Uppsala var det däremot tekniskt möjligt att ställa infartssignalen till kör oberoende av växellägen, så möjliga tågvägar därifrån är helt enkelt de tågspår som kan nås genom spår- och växelutformningen.

Eftersom det inte fanns några utfartssignaler och inga ställverksmässiga utfartstågvägar, kunde man köra från alla spår i den utsträckning som växel- och spårutformningen tillät, nämligen:

- Mot Stockholm från spår 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7.
- Mot Norrtälje från spår 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7.
- Mot Hallstavik från spår 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8 (om nu spåret längst norrut mellan växel 36 och växel 13 heter spår 8).
- Mot Uppsala från 1, 2, 3 och 4.
/up

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 20

av Överkörmästaren, Friday, February 04, 2022, 17:40 (844 dagar sedan) @ Olle E

Känns troligt. Överföringsvagnar gick ju även söderut, och jag vill minnas att det fanns ett utfartsspår mot Stockholm även från det nedsänkta spåret. Rätt..?
Edit: I bilden anas en stumkorsning med Norrtäljespåret. Har för mig att det spåret fortsatte i en ganska tvär högerkurva och anslöt till Stockholmsspåret "längst ut" på bangården.


Inte bara en stumkorsning, det är ju ett komplett växelkryss där man kan åka alla fyra vägarna. Kanske dags att skruva upp kontrasten på skärmen ;-)


Inte det nedsänkta spåret allra längst till vänster. Från detta går en växel som ansluter mot Norrtälje, medan spåret rakt fram korsar utfarten och försvinner ur bild till vänster om dressinskjulet (eller vad det nu är).

Jasså, det spåret! Ja det är ju som sagt viktigt att ställa in kontrasterna rätt, vilket skulle bevisas :-D

Överföringsvagnar söder om Rimbo

av Stefan Isaksson, Friday, February 04, 2022, 23:00 (843 dagar sedan) @ Oskar F

I utbildningsrummet på Stockholm Ö (i sedan länge salig åminnelse) fanns en bild på ett tåg anländande till Rimbo: lok (möjligen grisen), en eller två personvagnar (Bautzenvagnarna från 40-talet tror jag) och två storbehållarvagnar lastade på överföringsvagnar. Det framgick inte om det var godståg eller blandat tåg, men som jag kommer ihåg det togs tåget inte in på det östligaste spåret (spår 8 eller 9 om jag förstått saken rätt), utan på ett av de vanliga tågspåren.
Jag har dessutom ett minne av en av växlarna på Stockholm Ö med Rimboförflutet, Helmer Källström, eller möjligen hans bror Harry, som nämnde att spår 8 (9) ytterst sällan användes.

All överföringstrafik gick till Uppsala via Rimbo eftersom vägbron vid Stocksund inte medgav överföringstrafik genom Stocksund (något som torde diskvalificerat även transporter till Mörby verkstad). Vad jag förstått gick det en hel del överföringstrafik till Vallentuna och möjligen även Täby (kyrkby). I tdt 162 hittade jag i alla fall ett godstågspar som gick Rimbo-Täby (kyrkby)-Rimbo

Överföringsvagnar söder om Rimbo

av Olle E, Saturday, February 05, 2022, 14:52 (843 dagar sedan) @ Stefan Isaksson

Är du säker på att storbehållarna på den annekdotiska bilden inte kördes på smalspårsvagnar? Lastades om en del inne på östra till dess godstrafiken söder om Rimbo upphörde.

Överföringsvagnar söder om Rimbo

av Stefan Isaksson, Sunday, February 06, 2022, 13:31 (842 dagar sedan) @ Olle E

Är du säker på att storbehållarna på den annekdotiska bilden inte kördes på smalspårsvagnar?

Tyvärr inte, det är 40 år sedan jag såg bilden senast.

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 20

av Christer Göransson, Friday, February 04, 2022, 22:10 (843 dagar sedan) @ Peter Bolin

[image]
YP 885 + okänd UBFYP vid Stockholm Ö, september 1969. Björn åkte till Rimbo med detta tåg som avgick kl. 07.20. Kan någon med tillgång till rätt tidtabell komplettera med tågnumret?

Tåget hette 702.

/Christer