Ramnäs - Tillberga? (Järnväg allmänt)

av Lasse M, Saturday, September 17, 2011, 23:05 (4400 dagar sedan)

När försvann sträckan Ramnäs - Tillberga och varför?

Ramnäs - Tillberga?

av Johan P, Saturday, September 17, 2011, 23:19 (4400 dagar sedan) @ Lasse M

Antagligen pga att Ramnäs-Kolbäck rustades upp. All persontrafik omleddes ju dit 1991. Man ansåg väl att godstrafiken kunde gå via Kolbäck också, speciellt efter att triangelspår byggts där 1993.

Ramnäs - Tillberga?

av Lasse M, Saturday, September 17, 2011, 23:54 (4400 dagar sedan) @ Johan P

Antagligen pga att Ramnäs-Kolbäck rustades upp. All persontrafik omleddes ju dit 1991. Man ansåg väl att godstrafiken kunde gå via Kolbäck också, speciellt efter att triangelspår byggts där 1993.

Jaså så sent som 1991. Hur gick persontrafiken innan Ramnäs - Kolbäck rustades upp och hade inte Ramnäs - Kolbäck trafik innan upprustningen?

Hur långt ligger spåret kvar österut mot Enköping från Tillberga? Numera är ju linjen omlagd från öster om Tortuna till Västerås, när skedde detta?

Ramnäs - Tillberga?

av Granis, Sunday, September 18, 2011, 00:23 (4400 dagar sedan) @ Lasse M

Jaså så sent som 1991. Hur gick persontrafiken innan Ramnäs - Kolbäck rustades upp och hade inte Ramnäs - Kolbäck trafik innan upprustningen?

Rälsbusstrafiken på den då oelektrifierade fd SWB-linjen lades ned 1965. Även godstrafiken på delar av banan var tidvis nedlagd innan den rustades upp på 90-talet och persontrafiken återupptogs. F ö en av de längre sträckor som återfått persontrafik; den andra är väl breddade fd KBJ. Även det på 90-talet.

Hur långt ligger spåret kvar österut mot Enköping från Tillberga? Numera är ju linjen omlagd från öster om Tortuna till Västerås, när skedde detta?

Linjen ligger väl kvar till Tortuna ("sådär" i varje fall) än, även om den inte används för provkörningar från Tillberga längre. Hela sträckan i varje fall. Och den har heller inte nån sammankoppling med nya banan i Tortuna. Det fattas bra många meter för det...

/ L G

Ramnäs - Tillberga?

av Lennart Petersen, Sunday, September 18, 2011, 00:51 (4400 dagar sedan) @ Granis

Jaså så sent som 1991. Hur gick persontrafiken innan Ramnäs - Kolbäck rustades upp och hade inte Ramnäs - Kolbäck trafik innan upprustningen?


Rälsbusstrafiken på den då oelektrifierade fd SWB-linjen lades ned 1965. Även godstrafiken på delar av banan var tidvis nedlagd innan den rustades upp på 90-talet och persontrafiken återupptogs. F ö en av de längre sträckor som återfått persontrafik; den andra är väl breddade fd KBJ. Även det på 90-talet.

-----
Det finns ett fåtal sträckor som återfått persontrafik efter officiell nedläggning, och då räknar vi inte temporär nedläggning för breddning, elektrifiering eller så.
Ramnäs-Kolbäck och Kalmar-Berga har vi nämnt.
Men vi har också Torup-Hyltebruk, Ställdalen-Kristinehamn (genvägen) dessa två fick trafiken åter indragen. Samt mycket nyligen Hällnäs-Lycksele.
Och Berga-Oskarshamn lär komma i trafik snart.

Ramnäs - Tillberga?

av Lennart Petersen, Sunday, September 18, 2011, 02:44 (4400 dagar sedan) @ Lennart Petersen

Jaså så sent som 1991. Hur gick persontrafiken innan Ramnäs - Kolbäck rustades upp och hade inte Ramnäs - Kolbäck trafik innan upprustningen?


Rälsbusstrafiken på den då oelektrifierade fd SWB-linjen lades ned 1965. Även godstrafiken på delar av banan var tidvis nedlagd innan den rustades upp på 90-talet och persontrafiken återupptogs. F ö en av de längre sträckor som återfått persontrafik; den andra är väl breddade fd KBJ. Även det på 90-talet.

-----
Det finns ett fåtal sträckor som återfått persontrafik efter officiell nedläggning, och då räknar vi inte temporär nedläggning för breddning, elektrifiering eller så.
Ramnäs-Kolbäck och Kalmar-Berga har vi nämnt.
Men vi har också Torup-Hyltebruk, Ställdalen-Kristinehamn (genvägen) dessa två fick trafiken åter indragen. Samt mycket nyligen Hällnäs-Lycksele.
Och Berga-Oskarshamn lär komma i trafik snart.

Vi kan ju tillägga Mellansel-Örnsköldsvik som återöppnades i samband med att tågen över Botniabanan (om dom går :-) ) leds den vägen tills vidare.
Inlandsbanan kan man ju också definiera på sitt vis.
Och Boden-Morjärv( med fortsättning Kalix-Haparanda) lär vara kandidat för en återtagen p-trafik men inget beslut där.

Mellanselsbanan

av QZGBT5, Sunday, September 18, 2011, 10:07 (4399 dagar sedan) @ Lennart Petersen

Jaså så sent som 1991. Hur gick persontrafiken innan Ramnäs - Kolbäck rustades upp och hade inte Ramnäs - Kolbäck trafik innan upprustningen?


Rälsbusstrafiken på den då oelektrifierade fd SWB-linjen lades ned 1965. Även godstrafiken på delar av banan var tidvis nedlagd innan den rustades upp på 90-talet och persontrafiken återupptogs. F ö en av de längre sträckor som återfått persontrafik; den andra är väl breddade fd KBJ. Även det på 90-talet.

-----
Det finns ett fåtal sträckor som återfått persontrafik efter officiell nedläggning, och då räknar vi inte temporär nedläggning för breddning, elektrifiering eller så.
Ramnäs-Kolbäck och Kalmar-Berga har vi nämnt.
Men vi har också Torup-Hyltebruk, Ställdalen-Kristinehamn (genvägen) dessa två fick trafiken åter indragen. Samt mycket nyligen Hällnäs-Lycksele.
Och Berga-Oskarshamn lär komma i trafik snart.


Vi kan ju tillägga Mellansel-Örnsköldsvik som återöppnades i samband med att tågen över Botniabanan (om dom går :-) ) leds den vägen tills vidare.

Kan man lösa biljett Mellansel - Örnsköldsvik och vice versa?

När Botniabanan/Ådalsbanan fungerar som avsett kommer (den temporära) persontrafiken på Mellanselsbanan att upphöra.

I Banverkets ursprungliga planering i samband med bygget av Botniabanan var det meningen att Mellanselsbanan skulle läggas ned (och antagligen rivas).

/Bengt

Mellanselsbanan

av Lennart Petersen, Sunday, September 18, 2011, 16:03 (4399 dagar sedan) @ QZGBT5

Jaså så sent som 1991. Hur gick persontrafiken innan Ramnäs - Kolbäck rustades upp och hade inte Ramnäs - Kolbäck trafik innan upprustningen?


Rälsbusstrafiken på den då oelektrifierade fd SWB-linjen lades ned 1965. Även godstrafiken på delar av banan var tidvis nedlagd innan den rustades upp på 90-talet och persontrafiken återupptogs. F ö en av de längre sträckor som återfått persontrafik; den andra är väl breddade fd KBJ. Även det på 90-talet.

-----
Det finns ett fåtal sträckor som återfått persontrafik efter officiell nedläggning, och då räknar vi inte temporär nedläggning för breddning, elektrifiering eller så.
Ramnäs-Kolbäck och Kalmar-Berga har vi nämnt.
Men vi har också Torup-Hyltebruk, Ställdalen-Kristinehamn (genvägen) dessa två fick trafiken åter indragen. Samt mycket nyligen Hällnäs-Lycksele.
Och Berga-Oskarshamn lär komma i trafik snart.


Vi kan ju tillägga Mellansel-Örnsköldsvik som återöppnades i samband med att tågen över Botniabanan (om dom går :-) ) leds den vägen tills vidare.


Kan man lösa biljett Mellansel - Örnsköldsvik och vice versa?

----------
Ja med en kort titt på sj.se så kan man boka tågbiljett för sträcka Mellansel-Örnsköldsvik enbart. Men oavsett detta så kan man ju åka sträckan precis som man kan åka Malmö-Trelleborg om man löser biljett till Berlin.
Men sen kommer ju delar av Ådalsbanan att återöppnas och det är ingen omöjlighet att hela banan återöppnas till Långsele för anslutning till Botniabanan.
Så kom jag på ännu en återöppnad nämligen eldsberga-Veinge-Hässleholm som var nedlagd för persontrafik men återöpnades när SJ ledde X2000 den vägen.
I Skåne finns också en del kandidater för återöppnande nämligen Söderåsbanan Ängelholm-Teckomatorp, Teckomatorp-Eslöv, Kävlinge-Arlöv.
Malmö-Trelleborg mister persontrafiken när Berlintåget läggs ned men kan mycket väl återfå trafik med pågatåg i en framtid.
Sammanlagt är det alltså en hel del banor eller bandelar som återfått sin persontrafik efter officiell nedläggning.

Mellanselsbanan

av Gunnar Håkansson @, Lund, Sunday, September 18, 2011, 18:09 (4399 dagar sedan) @ Lennart Petersen

Jaså så sent som 1991. Hur gick persontrafiken innan Ramnäs - Kolbäck rustades upp och hade inte Ramnäs - Kolbäck trafik innan upprustningen?


Rälsbusstrafiken på den då oelektrifierade fd SWB-linjen lades ned 1965. Även godstrafiken på delar av banan var tidvis nedlagd innan den rustades upp på 90-talet och persontrafiken återupptogs. F ö en av de längre sträckor som återfått persontrafik; den andra är väl breddade fd KBJ. Även det på 90-talet.

-----
Det finns ett fåtal sträckor som återfått persontrafik efter officiell nedläggning, och då räknar vi inte temporär nedläggning för breddning, elektrifiering eller så.
Ramnäs-Kolbäck och Kalmar-Berga har vi nämnt.
Men vi har också Torup-Hyltebruk, Ställdalen-Kristinehamn (genvägen) dessa två fick trafiken åter indragen. Samt mycket nyligen Hällnäs-Lycksele.
Och Berga-Oskarshamn lär komma i trafik snart.


Vi kan ju tillägga Mellansel-Örnsköldsvik som återöppnades i samband med att tågen över Botniabanan (om dom går :-) ) leds den vägen tills vidare.


Kan man lösa biljett Mellansel - Örnsköldsvik och vice versa?

----------
Ja med en kort titt på sj.se så kan man boka tågbiljett för sträcka Mellansel-Örnsköldsvik enbart. Men oavsett detta så kan man ju åka sträckan precis som man kan åka Malmö-Trelleborg om man löser biljett till Berlin.
Men sen kommer ju delar av Ådalsbanan att återöppnas och det är ingen omöjlighet att hela banan återöppnas till Långsele för anslutning till Botniabanan.
Så kom jag på ännu en återöppnad nämligen eldsberga-Veinge-Hässleholm som var nedlagd för persontrafik men återöpnades när SJ ledde X2000 den vägen.
I Skåne finns också en del kandidater för återöppnande nämligen Söderåsbanan Ängelholm-Teckomatorp, Teckomatorp-Eslöv, Kävlinge-Arlöv.
Malmö-Trelleborg mister persontrafiken när Berlintåget läggs ned men kan mycket väl återfå trafik med pågatåg i en framtid.
Sammanlagt är det alltså en hel del banor eller bandelar som återfått sin persontrafik efter officiell nedläggning.

Går vi litet längre tillbaka i tiden, så återöppnades även Tomelilla-S:t Olof efter officiell nedläggning.

Mellanselsbanan

av Lennart Petersen, Sunday, September 18, 2011, 18:28 (4399 dagar sedan) @ Gunnar Håkansson

Går vi litet längre tillbaka i tiden, så återöppnades även Tomelilla-S:t Olof efter officiell nedläggning.

Oj !! Då är vi inne i verklig forntid. Jag var tvungen att gå till Järnvägsdata och visst Tomelilla-St Olof nedlades för resandetrafik 1941-07-01,återupptogs 1944-07-01 och åter nedläggning 1947-06-09.
Kunde ju vara kul veta orsaken. Kanske brist på drivmedel under kriget ? Men det var ju ännu större brist på drivmedel förersättande landsvägstransport. Eller såg man att man klarade sig bra via Gärsnäs ?

Mellanselsbanan

av Eje Larsson @, Frövi, Sunday, September 18, 2011, 19:18 (4399 dagar sedan) @ Lennart Petersen

Orsaken var att det var brist på gummi till däck och slangar samt att det även var brist på flytande bränslen. Den återupptagna trafiken skedde med ångdrift.
Eje Larsson

Ramnäs - Tillberga?

av Göran Kannerby, Monday, September 19, 2011, 06:32 (4399 dagar sedan) @ Johan P

Antagligen pga att Ramnäs-Kolbäck rustades upp. All persontrafik omleddes ju dit 1991. Man ansåg väl att godstrafiken kunde gå via Kolbäck också, speciellt efter att triangelspår byggts där 1993.

En bidragande orsak var också att det hade krävts ett brobyte i Skultuna för fortsatt trafikering.