Lokskjul Kasajåkk (Gällivare-Porjus) (Byggnad)

av Ulf L Eriksson ⌂ @, Luleå, måndag, juli 28, 2008, 00:36 (4369 dagar sedan) @ Björn S.

Håller på att bilddokumentera ovan nämnda sträcka, och hittade konstiga slipers på Kasajåkk mötesplats som troligen kan härstamma från ett lokskjul.

...

Javisst var där ett lokhus!
Från det ännu bara eftertraktade men otillgängliga arkivet för detta forum ett utdrag ur en diskussion (typiskt högsommarämne?) där bl.a. Kasajokk figurerade:

Re: Lokhusplacering
16. Jul 2007 22:44:01 - Ulf L Eriksson meddela.till.nitton@fotopic.net

...
Lokhusen (i denna form Västanförsmodellen av plåt) fyller även en järnvägshistorisk funktion såsom uppställning av beredskapslok i nästan 40 års tid.
...

Lokhuset i Renviken hade överhuvudtaget inte någon landsväg i anslutning. Det var att komma med tåg, gå över myrar eller ro med båt som gällde.

...

/ Conny

I detta sammanhang kan kanske Renviken ändå ses som "centralt" beläget med minst tre realistiska åtkomstalternativ. Kasajokk däremot låg väl om möjligt ännu sämre till med bara de två förstnämnda alternativen tillgängliga.

Såvitt jag minns låg inte särskilt många av lokhusen på något uppenbart sätt undangömda. Snarare utgjorde många av dem ett tämligen markant inslag i den annars vanligen sparsamma bebyggelsen på bangårdar. Fler exempel på uppföranden även på mer publikt intressanta platser fanns också. Bastuträsk vill jag åtminstone räkna dit, och möjligen även Storvik. Att vissa sen också återfanns i grusgropar och på andra mindre i ögonenfallande platser tror jag knappast var följden av något systematiskt hemlighetsmakeri eller diskretion. Det framgår ganska tydligt att valet av plats gjordes med kostnadsminimering som främsta kriterium. För Götene- och Västanforshusen innebar detta tydliga preferenser för redan befintliga spår. I vissa fall kostade man på sig viss justering av lägena för att optimera valet ytterligare. Föreberedelsekostnaden vid uppförande av den första plåthusleveransen var enligt skriftliga direktiv begränsat till 25:- kr/spm. Detta skulle då inkludera inläggning av erforderliga växelsliprar.

Med dessa förutsättningar tillgreps säkerligen inte spår som var svåra att avvara för andra ändamål utan snarare tvärt om. Grusgropar vars spårsystem blivit överdimensionerat med vikande användning förefaller således ha varit populära men även bangårdsspår i liknande situation användes.

Liten provkarta på placeringar:


[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

Och fler "lador" än så vill väl ingen se ...?


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum