Lokskjul i norra Götaland (Byggnad)

av Carl-Erik Olsson @, måndag, juli 28, 2008, 02:55 (4371 dagar sedan) @ Ulf L Eriksson

Såvitt jag minns låg inte särskilt många av lokhusen på något uppenbart sätt undangömda. ...Det framgår ganska tydligt att valet av plats gjordes med kostnadsminimering som främsta kriterium. För Götene- och Västanforshusen innebar detta tydliga preferenser för redan befintliga spår. ...
Med dessa förutsättningar tillgreps säkerligen inte spår som var svåra att avvara för andra ändamål utan snarare tvärt om. Grusgropar vars spårsystem blivit överdimensionerat med vikande användning förefaller således ha varit populära men även bangårdsspår i liknande situation användes.
Och fler "lador" än så vill väl ingen se ...?

Jovisst kan ännu fler vara intressanta att få se, om än knappast p g a den föga upphetsande arkitekturen...

Själv tänker jag närmast på Västanfors-skjulet vid Jakobshyttans ganska undanskymda omformarstation (Jho) mellan Hallsberg och Motala, vilket ju är under demontering av FVJ f v b i Klippan. Detta skjul i 37 sektioner har uppenbarligen tidigare varit placerat på annan plats. Någon som vet var det kom ifrån och när?
Det har dock placerats på ett "eget" spår, som knappast har använts till annat tidigare, det är dessutom byggt med något lättare räls, troligen 34kg/m, och sliprar av till synes oimpregnerad typ, av deras befintliga tillstånd utanför skjulet att döma. Normalt är dessa skjul fastskruvade i långsliprar, men här har man lagt vanliga 2,6m träsliprar på längden under skjulets kanter mellan långsliprarna och ovanpå dessa spikat en 2x6 tums planka, som man sedan har skruvat fast skjulet i med franska skruv som då har gått igenom denna planka. Vad kan anledningen ha varit till detta förfarande, som bör ha gett ca 20 cm ytterligare höjd, som väl knappast bör ha behövts?
På ett par sektioner vid mitten av taket har lagts ny aluminiumplåt istället för den vanliga korrugerade galvade stålplåten, möjligen p g a skador orsakade av nedfallande träd eller så. Någon som vet när detta kan ha inträffat?

Sista tiden med beredskapslok inhystes ett stort antal (10st?) V3-lok där, men fanns några andra lok där tidigare?
/undrade CEO


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum