891 ånglok - beredskapsånglok? (Byggnad)

av Conny Sernfalk, måndag, juli 28, 2008, 20:08 (4366 dagar sedan) @ Lasse M

Här kommer lite lösryckta uppgifter:

Från förteckning över övertaliga ånglok t.o.m November 1952. Förteckningen upprättades av Försvarsbyrån (Fsbr):

C2p 3111 och 3112
Tillhör 36 Ms. loken i dåligt skick slopning föreslås
Kp 3154 och 3155
Tillhör 2 Ms. nya fyrboxar erfordras. Slopning föreslås
S5p 3093,3096, 3097, S8p 3098, 3099, S10p 3005
Tillhör 36 Ms. Loken i dåligt skick. Slopning föreslås

Skrivelse från Byråchefen på Fsbr till Överdirektören 1953-01-03
Anges att ovan smalspåriga ånglok från förteckningen kunna slopas.

--------------------------------------------------------
Skrivelse från Dc II Distriktet 1955-04-30 som föreslår skrotning av följande ånglok L19p 3070, S13p 3077, S14p 3080, S16p 3082, L16p 3126, 3127 (panna tillverkad 1952). Dock föreslås tillvaratagande av 3 pannor som är tillverkade 1930, 1944 och 1952.

Fsbr yttrar 1955-05-09
Ur beredskapssynpunkt (bl.a dragkraft till 7 repbertåg inom 38 bs) bör 3 st av de till skrotning föreslagna ångloken behållas och överföras från 5 till 2 Ms, där de avställas som beredskapsdragkraft. Enligt 2 miö finns möjligheter för uppställning av ifrågavarande lok i lokstall. Mot skrotning av övriga 3 st lok har Fsbr intet att erinra. Förslagsvis bör i första hand L19p 3070 och L16 p 3127 behållas och S13p skrotas.
------------------------------------------------------

Skrivelse från Fsbr till Överingenjören Maskintekniska byrån 1957-09-23
Fsbr tillstyrker åtgärder enligt nedan:
Skrotning av lok: B2p 3060, G2p 3040, K4p 3066, L16p 3127, 3128, L19p 3070, N2p 3033, S5p 3014, S8p 3100, S14p 3080, S24p 3140
Upprustas som beredskapslok: B2p 3105, B3p 3109, Gp 3132, Gp 3133, Gp 3134, Gp 3135, Np 3178, N3p 3047, S5p 3094, S19p 3086, S20p 3087
Upprustas som beredskapslok sedan det blivit övertaligt: B4p 3110, S5p 3015
----------------------------------------------------------
Fsbr yttrande angående begäran om skrotning 1957-10-01

Fsbr har intet att erinra mot föreslagen skrotning.
Gäller lok från 2 Ms: L15p 3142, S4p 3176, S5p 3138 från 27 Ms: L12p 3028, L15p 3035 och Kp 3048
------------------------------------------------
skrivelse från Fsbr till Överingenjören Maskintekniska byrån 1957-11-18.

Efter samtal med miö 27 meddelas, att fsbr ej har något att erinra mot skrotning av de utslitna loken S2p 3039 och S11p 3055 och 3056
-----------------------------------------------------------------
Ovanstående handlingar ger ej svar på huruvida ångloken till fullo var beredskapslok och ekonomiskt belastade Fsbr. Men man talar t.ex om att 891 lok ska avställas som beredskapsdragkraft eller upprustas som beredskapslok.
Men vad kan 7 repbertåg ha inneburit inom 38 Bs (huvudort Norrköping)?

/ Conny


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum