Lokskjul på smalspåren? (Byggnad)

av Krister P @, Växjö, måndag, juli 28, 2008, 23:55 (4370 dagar sedan) @ Ola Almquist

Av de Gp-lok som var kvar efter nedläggningen av den sista ordinarie ångdriften på smslpår vid SJ (Växjö - Oskarshamn nedl. 28 sep. 1963.)
så var situationen följande:

- Gp 3117, 3118, 3119, 3120, 3134 och 3135 slopades 1965 som reservlok.
Samtliga lok skrotades sedan samma år -1965- i Vislanda utom 3135 som skrotades 1966 och 3119 som 17/1 1967 köptes av Skara stad som upplät loket till Föreningen 29:an i Skara.

- Gp 3041 slopades 1966 och skrotades samma år i Vislanda.

År 1967 fanns det fyra Gp-lok kvar hos SJ som beredskapslok/reservdragkraft.
Conny S. kan kanske reda ut begreppen vad man skall kalla dem.

- Gp 3042, stod utomhus vid Kalmar Södra efter att ha flyttats från lokstallet i Torsås efter att banan där lagts ned och rivits.

- Gp 3043 i Åseda lokstall.

- Gp 3132 i Rockneby lokstall.

- Gp 3133 i Verkebäck senare uppställd i Västervik.

1968 slopades samliga dessa lok.

Gp 3042 flyttades från sin utomhusvistelse vid Kalmar Södra till lokstallet i Rockneby 1969 då platsen blev ledig efter att 3132 försålts och transporterats till SRJmf.
30/10 1972 så överfördes Gp 3042 till Sveriges Järnvägsmuseum ägo och därmed försvann det sista smalspåriga ångloket från SJ. Loket transporterades till Växjö och ställdes in i lokstallet där. Avsikten var att deponera loket hos Växjö Kommun som i sin tur hade tänkt sig att ställa upp loket med några vagnar i Evedal strax utanför Växjö som ett museiobjekt.
Loket finns för näravrande hos AGJ som deposition.

Gp 3043 drogs i december 1968 ned till Växjö från sin uppställningsplats i lokstallet i Åseda efter ett Tp-lok och därifrån med överföringsvagn till Vislanda där det skrotades 1969.

1969 köpte föreningen SRJmf Gp 3132. Loket transporterades iväg från sin uppställningsplats i lokstallet i Rockneby och som nämndes härovan så ställdes 3042 in där istället från Kalmar V.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum