891 ånglok - beredskapsånglok? (Byggnad)

av s svensson, tisdag, juli 29, 2008, 00:19 (4370 dagar sedan) @ Conny Sernfalk

Jag har inte sysslat så mycket med ånglok. Besökte dock Borås verkstad ibland innan denna avvecklades.

Vad gäller smalspåriga ånglok vågar jag påstå att de inte kan klassas såsom beredskapsånglok.
Försvarsbyrån skötte SJ:s åtagande och tillhörde SJ. Denna var ingen del av försvarsstaben som en del personer,bla SJ anställda fick för sig.

I SJ:s förteckningar st 77/420 plockades beredskapsloken bort och fördes i ett särskilt register. Detta gjorfdes om 1967 och ångloken hamnade i SJ:s "vanliga" dataregister. SX brukade det stå då. Smalspåriga ånglok stod kvar i str 420.
Smalspåriga ånglok tror jag inte fanns behov för på samma sätt.
Beredskapsånglok var oftast knuta till speciella mob-platser och avsikten var att med hjälp av godsvagnar i närheten kunna få ihop ett tågsätt av soldater till ett förutbestämt ställe.
Men som sagt är inte ordet "beredskap" helt entydigt. Ett avställt ånglok på 0,891 nät kunde ju vara reserv för godstrafik. Sedan fanns det ibland sparade godsvagnar också.
Vad jag kommer ihåg för mer än 40 år sedan är att det slopades en hel del ånglok också. Alla lok som till verkstad blev inte konserverade. Lok blev sedan utplacerade på så kallade hemliga orter. Men det fanns förteckningar var loken fanns uppställda. Vad gäller ånglok litt B,E och några till erhöll de nya ångpannor på 50 talets slut.
Ser man på dieselloken så var både V3 och T21 ganska slitna. Dessa erhöll R4 enbart några år innan de ställdes av. Här är det lite tveksamt hur dessa skulle användas. För de nya V5 var avsedda att dra tåg med godsvagnar och ny-"mobbade" soldater. Från olika ställer skulle soldater samlas. Så var det tänkt att ett tågsätt skulle gå från Borgstena till Hemsö fästning. Vid repmöte fick vi denna information.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum