Järnvägswiki? (Arkiv/forskning/litteratur)

av Anders Sandgren @, Bredäng, onsdag, juli 30, 2008, 13:52 (4369 dagar sedan)

Det finns idag ett antal websidor med information om svenska järnvägar. Ambitionen är god och innehållet är tämligen korrekt även om småfel och missuppfattningar alltid finns. Uppdateringar är upp till den som håller i sidan, förenings webansvarig eller privatperson. En del har diskuterats på detta forum och kompletteringar görs.
Detta forum har (liksom sina föregångare) lett till en bra diskussion och ökad kunskap samt även lett till att en del missuppfattningar har uppklarats.
Finns det några planer på en mer samordnad databas (typ Wikipedia) för järnvägshistoria? Ffestinog Railway Heritage Society driver t.ex en.
Fördelen med en Wiki är att alla (eller vilka man begränsar sig till) kan uppdatera och lägga till uppgifter. Om någon ändrar fel finns alltid den tidigare versionen kvar så att man kan backa. Wiki är en GPL liksom 'my little forum'.
Detta är inte på något sätt en kritik mot de sidor som finns, utan ett diskussionsförslag hur man går vidare. Diskussionerna på detta forum har spridit mycket värdefull kunskap och någon form av samordning för framtiden är värdefull. Det gäller ju inte bara att samla kunskap för idag utan även att se till att bevara den inför framtiden. Inte ens järnvägsexperter har evigt liv...


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum