Var? (Signaler/säkerhet)

av Rasmus Axelsson ⌂ @, Västernärke, onsdag, januari 23, 2008, 13:33 (4548 dagar sedan) @ Halvorsen

Antingen sitter det en kompressor, eller står et en flaska med kvävgas, kablarna är trycksatta för att förhindra att fukt kan tränga in i kablen. Skulle kablen få stora skador så sjunker trycket och detta larmar. Vid felsökning kan man byta ut lufetn/kvävet mot en spårgas, spårgasen inhåller väte vilket tar sig upp genom marken och kan mätas med därför avsedd utrustning för att hitta hålet.

På hur långt avstånd fanns kompressorerna och var fanns de? I vsi-kurarna?


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum