På Svartåbanan? (Signaler/säkerhet)

av Sune Nylén @, onsdag, januari 23, 2008, 19:43 (4450 dagar sedan) @ Rasmus Axelsson

Någon gång omkring 1960 började man med att trycksätta trunkledningarna d. v. s de som gick mellan de olika telefonstationerna. Det fanns en särskild avdelning på televerket som kort och gott kallades "trycket" Jag kan inte dra mig till minnes att det var kvävgas som användes utan då användes luft som antingen komprimerades i en kompressor eller levererades i stora "bomber" och torkades med kiselgel som luften fick passera genom innan den släpptes ut i blykablarna , som användes på den tiden.Härigenom hindrade man vatten att tränga in i ledningarna i ev sprickor och det fanns även mätare som avlästes regelbundet för att se om det fanns något läckage nån´stans, Förmodligen fanns det även larm. Jag var på den tiden reparatör på de olika tfnstn i Gbg och såg dagligen "gubbarna från tröcket" men studerade det väl inte så där intensivt som jag borde gjort,det förstår jag nu.Detta var på Televerket,men samma system tillämpades väl även på järnvägen. men vilka som var först vet jag ej Sune


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum