"Jernets bana" -vad har hänt? (Järnväg allmänt)

av Ulf Josén, Thursday, September 20, 2012, 12:57 (3837 dagar sedan) @ Granis

Projektet ’Jernets bana’ finns inte längre, det är nedlagt. Trafiken mellan Bofors och Strömtorp/Degerfors har dock aldrig gått på NBVJs trafiktillstånd. Däremot har enskilda medlemmar i NBVJ varit engagerade av Karlskoga Kommun för att bemanna tågen. När man körde med Y7 gällde det även föraren, men med lots som kommunen betalade. När trafiken kördes med Y1 var föraren anställd av Tågab.

Trafiken mellan Bofors och Nora har dock varit NBVJs trafik. Tyvärr blev vi mer eller mindre tvingade att avstå möjligheten att köra trafik på statens spåranläggningar. Det hängde inte direkt ihop med trafiktillståndet utan var en konsekvens av att vi även behövde förnya infrastrukturtillståndet. Det senare gäller ju bara 5 år i taget.

Transportstyrelsen uppfattning är att om man har en infrastruktur som inte är fristående eller endast är industrispår så måste den vara upplåten för varje trafikutövare som önskar köra på den. Det måste då bl.a. finnas en fullständig järnvägsnätsbeskrivning. Eftersom NBVJs egen järnvägsinfrastruktur i vissa avseende är historisk och inte finns beskriven i JTF, t.ex. semaforer som infartssignaler, menade Transportstyrelsen att det måste sökas dispens för avvikelserna med tillhörande riskanalys för att infrastrukturtillståndet skulle kunna beviljas. Vi valde då att endast söka infrastrukturtillstånd och trafiktillstånd för fristående infrastruktur. Allt för att kunna komma igång före sommaren 2012. Vi fick också nytt trafiktillstånd bara 4 dagar för planerad trafikstart.

Avsikten är att i framtiden på nytt söka tillstånd även för trafik även utanför egen bana. Hur det blir med trafiken mellan Bofors och Nora är dock oklart. Kostnaden för att underhålla banan är knappast möjlig att få täckning för med enbart biljettpriset. Ett framtida orosmoln är ju planerna på pendeltåg mellan Nora och Örebro. Då kan vi inte längre köra till Järle utan då blir det banan mot Bofors som gäller. Men vad det blir i slutänden vet nog ingen idag.

/Ulf
NBVJ


Hela tråden: