Points = tungor? (Järnväg allmänt)

av BD @, lördag, december 29, 2007, 10:42 (4313 dagar sedan) @ Ulf Pålsson/TC

"I § 35 är spårwexlingar översättningen av switches and points. Switch kom ju att bli det amerikanska ordet för en växel, medan (a set of) points används i brittisk engelska. Man kan undra om det var något skillnad mellan dessa två i 1850-talsengelskan."
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Hur är det numera, points betyder väl tungor (växeltungor)?


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum