Lite mera BLJ (Järnväg allmänt)

av Ola Almquist @, Göteborg, lördag, april 20, 2013, 19:25 (3025 dagar sedan) @ Kjell Aghult

Signalen nr 13/1953 hade ett trevligt reportage om BLJ.
De nämnda arbetartågen hade ersatts med buss 1953-01-01 och haft ca 50 resenärer. Två par blandade tåg till Byvalla fanns kvar till tdtskiftet 10 juni,
då eftermiddagsparet indrogs alla dagar och förmiddagstågparet Soh. De ersattes
av GDG Biltrafik, BLJ drev självt ingen vägtrafik. Långshyttans viktigare persontrafikförbindelser var också då med GDG-buss via Hofors eller Hedemora.

1952 hade BLJ haft ca 54 000 resande, varav ungefär hälften i arbetartågen.
Ca 1 450 ton styckegods av olika slag och ca 90 000 ton vagnslastgods transporterades. I huvudsak götämnen, tackjärn etc för banans ägare Klosterverken (Då del av fagerstakoncernen). Ca 60 anställda fanns. De och DONJ-personalen tillhörde landets lägst avlönade järnvägsmän, viket gällde till banornas nedläggning på 60-talet. Lönebeloppen låg då ca 20 % under SJ:s, enligt uppgift från NBJ (Som självt låg 10 % under).

Reportaget finns även här.

M.v.h.
Ola


Hela tråden:

 

powered by my little forum