Köping - Hult-reglementet, nr 4, kap. 2, §§ 23-24 (Järnväg allmänt)

av Ulf Pålsson/TC, tisdag, december 18, 2007, 15:47 (4327 dagar sedan)

Järnvägshistoriskt Forum

Inlägg av: Ulf Pålsson 10. Dec 2007 07:04:21:

Fortsättning ur kapitel 2, Om signaler och signalering:

= = =
c.) Föreskrifter för Signaleringen

23. Hwarje person, som är anställd att gifwa signaler på jernwägen, skall wara försedd med 3 flaggor, en röd, en grön och en hwit, samt med en lykta, som har 3 glas, nemligen ett rödt, ett grönt och ett hwitt, att dermed beteckna stopp, warsamt och allt wäl. Alla dessa signaler erhållas efter anmälan hos Trafikföreståndaren.

24. Hwarje waktare skall noga lära sig signaleringsmethoden och hafwa största uppmärksamhet fästad derpå, att han för hwarje tillfälle gifwer sådana signaler, som omständigheterna fordra, och på ett fullkomligen tydligt sätt. Fördenskull skall han alltid hafwa lampan i sin lykta omsorgsfullt putsad och försedd med olja och weke samt tänd en timme före mörkret, äfwensom alla glasen klara och hela. Om lyktan behöfwer reparation, skall begära en annan från Stationsmästaren att begagna, till dess att den förra blifwer honom återställd; och för hwarje gång han nödgas begagna Knallsignalerna, skall han inberätta det till Stationen, för att derifrån erhålla ersättning för de förbrukade.

= = =
Instructions for giving Signals

23. Each person on the Railway required to give signals must furnish himself, by applying to the Traffic Superintendent, with 3 flags viz: Red, Green, and White, a lamp having 3 (three) different glasses, viz: Red for Danger, Green for Caution, and White for All Right Signals, also with six Detonating or Fog Signals.

24. It is of the utmost importance that attention be at all times given to the accurate display of the proper signals according to circumstances, for which purpose each person must take care that his lamp is well trimmed, and kept clean, and lighted one hour before dusk, and the glasses quite clear and unbroken. In the event of the lamp requiring repair, he is to procure another from the Station Master to be used until his own be restored to him, and in all cases where it is found necessary to use the Detonating or Fog Signals, the circumstance must be immediately reported as above, and care must be taken to have his stock renewed.

= = =

Avdelning c). Föreskrifter för signaleringen i kapitel 2 fortsätter i nästa inlägg.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum