SJ1943 färgprover (Järnväg allmänt)

av Ola Almquist, Göteborg, Wednesday, September 11, 2013, 02:02 (3488 dagar sedan) @ Thomas Tell

Din uppgift om beteckningen verkar tyda på att systemet med bokstavsbeteckningar infördes 1943. I den spännande aktuella tråden av Thomas Tell, Målning av vagnar enligt str 164 111:1K 1937, framgår att man 1937 ännu inte hade infört bokstavsbeteckningarna.

Den utkom i ny utgåva (från trycket) bl.a. den 21/6 1947 och 15/6 1949. I dessa finns bokstavsbeteckningarna med och det verkar som om ändringstryck/nyheter tillkommit bl.a. 13/11 1942, 16/2 1944, 18/4 1947. Den kopia jag har är så dålig så det är svårt att se datumen. Bestämmelser över smalspåriga vagnar fanns tydligen i Str 454 411:1.

M.v.h.
Ola


Jag återkommer med resten av ändringarna. Utgåvan från 1949 har jag inte fått tag på. Är det ändringstrycket från 1947 eller senare?

Bokstavsbeteckningarna kom 1947.
/tell

Jag fick kopiorna via fax(!) från Sveriges Järnvägsmuseum 1999. Något svårlästa idag. Första och andra spalten (blad 1?) är tryckta 1949 (punkt F - K mom. 1, A - E hade utgått) och resten 1947. Det står längst ned "Vagnar: 2280 (1 blad). Utkom från trycket den 15/6 1949" resp. "Vagnar: 2199 (5 blad). Utkom från trycket den 21/6 1947."

M.v.h.
Ola


Hela tråden: