Skånska vägskydd: Tvärskog (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Monday, November 11, 2013, 22:50 (3602 dagar sedan)

På sträckan Hässleholm - Helsingborg fanns bland annat dessa två plankorsningar mellan Finja och Tyringe; Tvärskog östra och Tvärskog västra. I november 1957 fotodokumenterade tredje signalsektionen skyddsanordningarna.

Vid östra plankorsningen fotade man dessvärre bara skåpet:

[image]

[image]

Orsaken till fotograferandet kan ha varit att anläggningen nyss blivit utbytt. Inventeringar 1940 och 1944 anger att det då fanns automatiskt ringverk (ljudsignaler) på platsen, men sådana anordningar ansågs på 1950-talet oftast vara otillräckliga vid korsningar med motorfordonstrafik, så jag kan tänka mig att man 1957 kompletterat med ljussignaler eller, mera troligt, bytt ut hela anläggningen.

1940 kallades övergången för övrigt "Tyringe banvaktstuga". Banvakt.se uppger att denna banvaktstuga (även benämnd Värgap) låg ungefär vid km 10,1. Detta stämmer bra; plankorsningen låg/ligger vid km 10,039

Tvärskog västra låg två hundra meter längre västerut:

[image]

Ljus- och ljudsignaler hade som synes ännu inte satts upp, men kanske var installationen nära förestående? 1959 fanns den automatiska vägskyddsanläggningen i varje fall på plats.

[image]

1940 skall det inte ens ha funnits kryssmärken vid denna korsning

Samtliga bilder från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden: