Skånska vägskydd: Bjärhus (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Tuesday, November 12, 2013, 22:56 (3601 dagar sedan)

Ytterligare en plankorsning på sträckan Hässleholm - Helsingborg: Bjärhus låg vid km 37.018 och är enligt aktuell linjebok numera slopad.

I december 1957 såg det ut så här:

[image]

Ljus- och ljudsignaler fanns redan vid en inventering som gjordes 1940.

[image]

Jag undrar om det som liknar en banvaktstuga kan vara vad som enligt banvakt.se är Hyllstofta banvaktstuga? Hyllstofta station ligger annars en halvmil före Bjärhus vö, däremot låg hållplatsen Söndraby bara 700 meter efter vägövergången, allt räknat i riktning från Hässleholm. Byggnaden är i varje fall väldigt lik den som finns på banvakt.se nutida bilder av Hyllstofta bvstu

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden: