Skänska vägskydd: Ladugårdsvägen och Klostervägen (Åbyvången) i Klippan (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Saturday, November 16, 2013, 00:42 (3598 dagar sedan)

[image]

Vid km 40.205 på linjen Hässleholm - Helsingborg finns en plankorsning med Ladugårdsvägen. I december 1957 såg det ut så här; moderna bommar med individuella drivanordningar

[image]

I en inventering från 1940 nämns denna korsning överhuvudtaget inte, så antingen existerade vägen ännu inte eller så hade den inte ens kryssmärken (mindre troligt).

Vid km 40.384 fanns en fällbomsförsedd korsning som i en inventering från 1958 kallas "bvst 584 Klostervägen". Klostervägen kallas den även på bildkortet med nedanstående dessvärre dåliga bilder från december 1957

[image]

[image]

Här tycks bommarna inte ha moderniserats; fällbomsstativen ser ut att vara av äldre modell så antagligen fanns det en drivanordning av typ AVOS F5 som drev bommarna via mekaniska trådledningar.

I delförstoringen nedan ser det ut att finnas en mekanisk klocka på fällbomsstativet, och till vänster om stativet skymtar något som kan vara en fristående vridlykta med bomsignalskärm:

[image]

I inventeringen från 1940 kallas övergången "Åbyvången bvstu" och i tidtabellsboken del A från 1959 endast "Åbyvången". Numera är den slopad. 1940 manövrerades bommarna antagligen av lokal vägvakt, 1958 sköttes båda anläggningarna av tågklareraren i Klippan


Hela tråden: