Skånska vägskydd: Bruksgatan Klippan (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Saturday, November 16, 2013, 20:00 (3598 dagar sedan)

I december 1957 fotodokumenterade SJ tredje signalsektion flera plankorsningar på sträckan Hässleholm - Helsingborg, bland annat några vid infarten till Klippan i riktning från Hässleholm.

Inne på Klippans bangård fanns också, vid km 41.465, en plankorsning med fällbommar. 1940 benämndes den "Klippans bangård", 1958 "Bruksgatan":

[image]

Fällbomsanläggningen är av mekanisk typ, antagligen finns två drivanordningar AVOS F5. En sådan motor brukade inte förväntas orka med mer än två bommar. Till höger om högra stolpen till den hitre "bondfångaren" (portal med skyltar "Livsfarlig ledning" ) på bilden ovan står mellan spåren en fristående vridlykta med bomsignalskärm.

Bilden nedan är nog mest tänkt att visa siktförhållandena, därmed ger den inte så mycket information om vägskyddsanläggningen. Till höger står i varje fall ett tåg med D-lok.

[image]

Bommarna sköttes av tågklareraren. Korsningens läge framgår av schematisk bild över ställarställverksanläggningen, där den benämns "V4". Man kan också titta på en telekabelplan från början av 1940-talet.

Foton och ritningar från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden: