Skånska vägskydd: Kvidinge (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Wednesday, November 20, 2013, 22:05 (3593 dagar sedan)

I Kvidinge fanns en övergång i vardera änden av bangården. Nu tycks endast den västra finnas kvar. Dessutom manövrerade stationen en tidigare behandlad anläggning vid Tommarps kungsgård ca 700 meter öster om Kvidinge stationshus. Denna plankorsning finns fortfarande kvar, men gissningsvis med modernare vägskyddsanläggning :-)


Vid Kvidinge östra togs dessa bilder i oktober 1956:

[image]

Fristående vridlykta, mekanisk klocka på bomstativet

[image]

Fjorton månader senare såg det ut så här:

[image]

[image]

Jag kan inte se att någon större ändring har inträffat i vägskyddsanläggningarna under tiden mellan de två fotograferingarna.

Ställverket i oktober 1956:

[image]

Gissningsvis fanns det även tre fällbomsvindspel i närheten av ställverket. Redan 1946 kom dock förslag om att elektrifiera fällbomsanläggningarna. Men helst ville man ersätta den ena korsningen inne i samhället med planskild och slopa den andra. Nu tycks i varje fall halva den planen ha genomförts! 1958 var SJ för övrigt inne på att ersätta alla tre bomanläggningarna med ljus- och ljudsignaler, som skulle kunna fungera automatiskt. Vägvakten (som tjänstgjorde när stationen var obevakad, alltså inte hade någon tågklarerare i tjänst) skulle då kunna dras in, och eventuellt kunde man dra in ytterligare en man. Jag ser i grafiska tidtabellen f 1959-1960 att platsen var obevakad nattetid, men fram till ungefär 22.30 varje kväll tjänstgjorde tågklarerare. 1968 var den obevakad redan från 19-tiden på kvällen, lördag eftermiddag och troligen hela söndag

Vid plankorsningen Kvidinge västra såg det ut så här i oktober 1956:

[image]

Även här fristående vridlykta för att signalera mot banan - mot vägen finns ju röda lyktor på kryssmärkesstolparna.

[image]

I december 1957 tycks inte mycket ha ändrats:

[image]

Verkar ha varit en besvärlig korsning med flera vägar som löper samman och ett hus som skymmer sikten. Situationen framgår av telekabelplanen från början av 1940-talet

[image]

Det är väl en betelevator som syns i bakgrunden?

Samtliga bilder från Sveriges Järnvägsmuseum. Observera att många av tredje signalsektionens vägövergångsfoton numera finns på Samlingsportalen, så den som vill ha tydligare bilder än mina snabba avfotograferingar med handhållen kamera kan söka på portalen. Järnvägsmusei vänners skanningprojekt har verkligen gjort en fantastisk insats genom att göra så många bilder tillgängliga!


Hela tråden: