Skånska vägskydd: Goentorpsvägen (Kärrarpsvägen) (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Thursday, November 21, 2013, 22:01 (3864 dagar sedan)

Vid km 48.074 mellan Kvidinge och Kärreberga finns en plankorsning som numera kallas Kärrarpsvägen.

I december 1957 togs dessa bilder, och då kallades övergången för Goentorpsvägen:

[image]

Huset är antagligen den banvaktstuga som omnämns på banvakt.se

[image]

Även 1940 hette plankorsningen Goentorpsvägen, och skyddades då av grindar som bevakades av lokal vägvakt.

Redan under 1940- och 1950-talen fanns det märkligt nog också en vägkorsning som hette Kärrarpsvägen, men den låg nästan två km längre västerut


Hela tråden: