Skånska vägskydd: Kärreberga än en gång (Signaler/säkerhet)

av Harald, Sunday, November 24, 2013, 11:46 (3888 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Vid förgreningsstationen Kärreberga fanns tre plankorsningar med bommar; räknat från Hässleholm var det Kärrarpsvägen (ca 800 meter före stationshuset), Hedendalsvägen (ca 700 meter före stationshuset) och Kärreberga östra som låg inne på bangården. En telekabelplan från 1941 visar de två sistnämnda övergångarna.

Det är inte Hedendalsvägen som syns på telekabelplanen utan en mindre, numera borttagen ägoväg som troligen inte hade något skydd alls. Hedendalsvägen låg längre ut.


Hela tråden: