Skånska vägskydd: Kärreberga (Signaler/säkerhet)

av Mattias Månsson, Sunday, November 24, 2013, 16:07 (3888 dagar sedan) @ Harald

Ingen av de avbildade plankorsningarna finns kvar. Man har anslutit de tre vägarna till en nybyggd väg som korsar banan mellan de tidigare plankorsningarna Hedendalsvägen och Kärreberga östra. Den nya plankorsningen fick överta namnet Kärreberga östra. Varför "östra" kan man fundera över. Någon plankorsning på västra sidan finns inte och inte lär det bli någon heller.

Dagens plankorsning Kärreberga Östra ligger också precis utanför infartssignalen. Det är en lite udda lösning eftersom det inte får plats ens kortast tänkbara tåg mellan vägen och infartssignalen. Sv-spårledningens ena isol ligger vid infartssignalen. Antagligen har infarten flyttats närmare Åstorp vid ställverksbytet på 70-talet då fjärrstyrningen infördes och viss förenkling av spårsystemet torde ha skett. Under fjb-tiden har SSJ-banan endast haft spåranslutning via mötesspåret.

Den plankorsning som numera heter Kärrarpsvägen är, som du ju själv skrev i ett tidigare inlägg, den som som tidigare hette Goentorpsvägen.

Det är banvaktsstugan man ser på bilden. Enligt den gamla ekonomiska kartan låg den vid Hedendalsvägen på sydöstra sidan av korsningen.

Tillägg: Banvaktsstugan ser f.ö. ut att finnas kvar såvida det inte är ett nybyggt hus på samma plats: http://goo.gl/maps/MWUOA


Hela tråden: