Skånska vägskydd: Åstorp (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Monday, November 25, 2013, 00:35 (3590 dagar sedan)

På sträckan Hässleholm - Helsingborg finns det efter vad jag kan se i linjeboken två plankorsningar i Åstorp; Kyrkogatan och Östergatan. Dessa fanns även i december 1957, när de blev fotodokumenterade. Östergatan har enligt den nu gällande linjeboken flyttat sig några meter närmare Åstorps stationshus, kanske beroende på ny och mer exakt mätning, breddad gata eller att gatan faktiskt sidoförskjutits något.

Först Kyrkogatan, som 1959 även benämndes Bvstuga n:r 568:

[image]

Jag ser ingen vridlykta, så kanske nöjde man sig med att huvudsignalerna var beroende av bommarna. I varje fall enligt tidtabellsboken del A år 1959 fanns sådant beroende. En drivanordning antagligen AVOS typ F5 skymtar

[image]

1940 tycks denna plankorsning ha kallats Björnekulla kyrkväg; kanske blev området sedan mer urbaniserat och vägen blev gata?

Och så Östergatan:

[image]

Fyra bommar, en fristående vridlykta verkar finnas på vänster sida av spåret på bilden nedan

[image]

1940 verkar denna övergång ha benämnts Slakthusvägen

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden: