Skånska vägskydd: Bjuv (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving @, tisdag, november 26, 2013, 23:56 (2854 dagar sedan)

På sträckan Hässleholm - Helsingborg finns en plankorsning i Gunnarstorp. Från denna kan jag dessvärre inte hitta någon bild, inte ens på Samlingsportalen. I Bjuv gjorde tredje signalsektionens personal däremot en dokumentationsinsats i december 1957:

[image]

Storgatan hette denna korsning och låg vid km 58,943 På bilden nedan ser man den mobila V-signalen som man ställt upp för att hitta bästa placering för en permanent sådan signal. Ännu så länge är det den fristående vridlyktan kombinerad med en rund röd bomsignalskärm som svarar för signaleringen mot banan.

Jag ser ingen elektrisk drivanordning för bommarna, så antagligen handvevades de från ett fällbomsvindspel vid stationshuset (drygt 600 meter från korsningen). 1942 rapporterade distriktets signalingenjör att det fanns tre sådana vindspel vid stationen. Ett av dem tillhörde en övergång över f d Billesholmsbanans spår, och det spelet ville man flytta ut till övergången där det kunde skötas av Höganäsbolagets växlingspersonal.

[image]

Bilden nedan är nog tagen några år tidigare, innan man satt upp den kryssmärkeslykta som syns på översta bilden.

1954 skrev SJ tredje distrikt till ordföranden i Bjuvs trafiksäkerhetskommitté om att Storgatan skulle breddas och att det då behövdes två par fällbommar. Man ville "uppsätta helelektriska fällbommar av en ny typ" och även stopplyktor mot vägen. Trappan till blomsteraffären (det lilla huset alldeles invid korsningen) borde flyttas till östra sidan, tyckte SJ

[image]

Uppenbarligen hade gatan inte hunnit breddas när bilderna togs 1957. Numera verkar övergången vara stängd.

Den andra plankorsningen i Bjuv; Sjukhusvägen, ligger fortfarande vid km 60,033 [image]

Bommarna låg ca 700 meter från stationshuset, inget onormalt avstånd för handvevade bommar. Och 1957 var det säkerligen den mekaniska ledning som syns till vänster på bilden nedan som användes för att manövrera bommarna.

I 1959 års tidtabellsbok del A omnämns att huvudsignalerna är beroende av bommarna vid båda övergångarna, så då hade den nya typen av helelektriska bommar antagligen installerats.

[image]

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden:

 

powered by my little forum