Skånska vägskydd: Mörarp (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Thursday, November 28, 2013, 22:26 (3857 dagar sedan)

Vid Mörarp finns en vägövergång "Rosenlundsvägen". På 1950-talet hette den Mörarp östra. När bilderna nedan togs i december 1957 var fällbommarna fortfarande mekaniska:

[image]

Signaleringen mot banan var som så ofta vid den tiden ordnad med en fristående vridlykta, mekaniskt kopplad till det ena fällbomsstativet.

[image]

Signalsäkerhetsanläggningen var mekanisk med vevapparat. Redan 1946 konstaterade SJ att det kunde vara bra att förse den ena växeln med elektrisk drivanordning, och att spårledningar för hinderfrihetskontroll var önskvärda eftersom bangården var "lång och krokig". Jag vet inte om detta genomfördes, men hösten 1959 kom en arbetsorder om elektriskt driv i växel 2, oklart för mig om det var denna växel som 1946 ansågs besvärlig att manövrera mekaniskt. Redan den 9 februari 1959 hade man dock tagit i bruk elektriska bommar som fungerade automatiskt när stationen var obevakad, och samtidigt kompletterade man med utfartssignaler.

Huvudsignalerna gjordes beroende av bommarna. Den stora nyheten var kanske annars att tågklareraren på sitt skrivbord fick en manöverapparat av fanerad ek. Signalingenjören anmärkte redan i november 1958 till trafikinspektören i Helsingborg att tkl-skrivbordet var "stort och för övrigt i dåligt skick". Ett litet skrivbord av fanerad ek rekommenderades - då skulle det gå i stil med den moderna manöverapparaten! Huvudsignaler och fällbommar manövrerades från den fanerade apparaten, som även hade diverse kontrollampor (antagligen på en illuminerad spårplan). Vevapparaten användes sedan endast för manövrering och låsning av växlar. Oklart dock om båda växlarna fortfarande var mekaniska

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum, uppgifter från tredje signalsektionens arkivhandlingar, Göteborgs landsarkiv


Hela tråden: