Skånska vägskydd: Påarp (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving @, fredag, december 06, 2013, 23:36 (2923 dagar sedan)

I Påarp manövrerade tågklareraren bommar vid fyra plankorsningar.

Första vägövergången sett i riktning från Åstorp var v1 Bryggerivägen. De tre första bilderna är säkerligen därifrån, även om kartotekskortet där bilderna sitter uppklistrade är märkt med kilometerangivelsen för Påarp västra.

[image]

Samtliga bilder från Påarp är tagna i december 1957

[image]

Man har satt upp den mobila V-signalen för att utröna lämplig placering av en permanent sådan signal, men ännu så länge sköts signaleringen mot banan av en fristående vridlykta med bomsignalskärm.

Det tycks finnas elektriska drivanordningar typ AVOS F4 på fällbomsstativen (även om bara ena stativet syns). Märkligt då att det går en mekanisk ledning inifrån stationen till vägkorsningen. Ledningen tycks sluta vid vägen. Om den använts för att manövrera en semafor som just ersatts med den treskens ljussignalen borde ledningen ha tagits bort samtidigt med semaforen, eller i varje fall ramlat ner mot marken. Så kanske har F4-driven nyss installerats och ersatt manövrering med hjälp av fällbomsvindspel vid stationshuset? Detta motsägs dock av en skrivelse från signalmästaren till signalingenjören i Malmö den 6 december 1963. Där beklagar sig signalmästaren över de tre "mycket hårt nerslitna" fällbomsdrivanordningarna typ F4 som fanns i Påarp. Det brukade finnas ett F4-driv för varje bom, så kanske menade signalmästaren sex drivanordningar? Eller förekom det att man hade F4-driv på ena fällbomsstativet och en mekanisk förbindelse med bommen på andra sidan spåret? Detta förklarar dock inte trådledningen in till stationen.

[image]


Nästa vägkorsning var Påarp östra:

[image]

Vridlyktan är placerad mitt i den lågt placerade bomsignalskärmen

Denna korsning heter numera Lokföraregatan.

[image]


Påarp västra:

[image]

Korsningen heter nu Vedelövsvägen

[image]

En delförstoring på det som uppenbarligen är en drivanordning typ F4:

[image]

De F4-driv jag sett eller tidigare sett avbildade har haft ett annat utseende med avrundad överdel, så kanske är detta en sen variant?


Den fjärde fällbomsanläggningen som manövrerade från Påarp station var Välluv östra:

[image]

Vridlyktan med tillhörande bomsignalskärm är placerad långt från spåret för att synas i kurvan.

[image]


Ritning över singnalsäkerhetsanläggningen 1917 På vevapparaten fanns fällbomsvindspel för de längst ut belägna övergångarna v1 och v2. Hur de två vägskydden närmast stationshuset sköttes framgår inte, kanske var det grindar som manövrerades av stationskarlarna? Ovanligt att vägkorsningarna inte är betecknade v1, v2, v3 och v4 sett i riktning från Åstorp

Det finns en uppgift om att ny växel- och signalsäkerhetsanläggning i Påarp besiktigades 1945. Dock oklart hur mycket som egentligen var nytt. I varje fall skall man i samband med detta ha bytt ut trefas fällbomsdriv mot enfas. Kanske var det då F4-driven installerades? Trefas fällbomsdrivanordningar var ofta av äldre typ och placerade vid den plats varifrån man manövrerade bommarna. Om det blev strömavbrott eller motorn gick sönder kunde bommarna vevas från den normala manöverplatsen. Nackdelen var förstås att man fick underhålla både en mekanisk ledning OCH en elektrisk drivanordning

Bilder och ritning från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden:

 

powered by my little forum