EJ / SJ eller Föreningssignatur på järnvägsfordon (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Gunnar Håkansson @, Saturday, September 20, 2008, 20:13 (5492 dagar sedan) @ WS

Ett järnvägsmuseum måste ha den märkning, som hör till fordonets valda utseende i övrigt. Alltså SJ, om målning och inredning är från SJ-tiden. Strikt följande av Riga-koden är nödvändigt!

En museibana (som alltså har till primärt syfte att visa en viss bana vid en viss tidpunkt) bör märka allt som kan tänkas ha hört till banan med banans egen signatur och rimligt inventarienummer.

En turistbana (som alltså har till primärt syfte att roa medlemmarna, inte minst genom att köra in mycket pengar - men egentligen inte har något musealt ändamål) kan märka precis hur som helst.


Hela tråden: