Ny tråd om fordon - nu 1435 (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Anders Ö/NJM, Sunday, September 21, 2008, 12:40 (5492 dagar sedan) @ Micke Carlsson.

Dit jag vill komma är att vi med ganska små medel, och samarbeten kan bli så mycket bättre...

Helt klart.

Bilden av vad som kan göras och sättas ihop kanske blir lite bättre om man också tittar på vad för fordon man har "i förråd".
HP har betydligt bättre koll på vad föreningarna har i drift och i lager och jag har inte på fötter att utveckla det. Men jag kan ta NJM:s fordonsinnehav som exempel på hur nära det kan vara att göra skillnad åt endera hållet.

NJM kör ju B6:or och ånglok. Ett typiskt 70-talsveterantåg, men något annat liknar det egentligen inte. Det finns (tyvärr) två uppfattningar inom föreningen: De som intresserar sig för driften i första hand, åka eget tåg kors och tvärs, en trevlig sysselsättning helt enkelt. De driver t ex frågan att märka vagnarna "NYNÄSHAMNS JÄRNVÄGSMUSEUM" stort och tydligt så att det syns vem det är som kommer. På många sätt har de helt rätt i det och mycket annat. Om museifrågan är en bisak så är det helt rätt tänkt.

STOPP Å BELÄGG NU...
Uppfattningen om ett tåg märkt NJM..har jag aldrig hört, det har varit diskussioner om hur man kan märka Q-vagnen eftersom den är en hybrid, den är å förblir märkt NJM tillsvidare, men något mer har jag inte hört ett ljud om. Men visst kan det finnas individer med egna ideer. Däremot ska fordonen enligt lag märkas med ägare/förvaltare dock kan denna märkning vara mer diskret.


En annan sida vill att fordon ska märkas korrekt och att tågsammansättningar ska ha en historiskt riktig grund. Och så vidare.

Här finns det däremot ingen tydlig "föreningsmålsättning"
vi har ännu inte landat i vilken tidsperiod alla fordon ska märkas enligt och för den delen målas/inredas dock pekar mycket åt sent 50-tal just nu.

Det finns ett facit här. Föreningen har genom tiderna fått mycket stöd utifrån på grundval av alternativ 2, det musealt korrekta. Om den linjen skulle frångås så innebär det en ideologisk kollaps och ett sviket förtroende. NJM måste upphöra att existera och "NJM 2" ta dess plats. NJM 2 kommer bara kortsiktigt att kunna överleva på NJM 1:s renommé, och få ta en hel del oväntade fighter där man upptäcker att man plötsligt inte har samma omvärldsstöd som förut.

Så ser ytterligheterna ut.

Eftersom det finns ett facit så åligger det de som bekänner sig till det att levandegöra det för alla inblandade. Om "NJM 2" därvid inser att de företräder uppfattning 2 och aktivt börjar driva den linjen så blir resultatet konflikt, omröstning, stadgeändring och starten på "NJM 2", om den linjen är starkast.

Någon sådan linje exicterar inte vad jag känner till...men som i alla (förhoppningsvis) föreningar förekommer ideer som kastas ut än hit å än dit, du står ju själv för en del sådana utan att du för det kallar det falanger eller olika vilje inriktningar.. En sådan levande diskussion måste finnas i en förening enligt min mening och det utan att det för det blir falanger.
Men det finns absolut inga NJM 1 resp NJM 2 falanger.

"NJM 1" är på intet sätt i kris idag, men fröet till det jag beskriver finns där precis som hos alla andra föreningar som inte är 100% konsekventa i det de gör. D v s 95% av föreningarna?

(Forts.)


Hela tråden: