Dvärgsignaler (Signaler/säkerhet)

av Leif B, Sunday, September 21, 2008, 17:45 (5491 dagar sedan) @ Rolf Sand

Jag tror att dvärgsiganlerna "härstammar" från senaforer, d v s vågrätt, snett vänster och lodrätt är ett sett att avbilda en semafors tre lägen, utan rörliga delar. "Tre lägen??" Jo, i USA har semaforer oftast tre lägen, med betydelse ungeför "stopp", "kör varsamt, vänta stopp" resp "stopp". Snett höger tror jag har tillkommit senare.

I högertrafikländer brukar dvärgsignaler f ö vara spegelvända med rak höger sida.

Kanske någon av våra signalhistoriker kan bekräfta eller dementera min teori?

/Leif

Exempel på amerikanska signalbilder


Hela tråden: