Köping - Hult-reglementet, nr 5, kap. 2, §§ 25-26 (Järnväg allmänt)

av Ulf Pålsson/TC, tisdag, december 18, 2007, 15:59 (4552 dagar sedan)

Järnvägshistoriskt Forum

Inlägg av: Ulf Pålsson 11. Dec 2007 11:26:53:

Fortsättning ur kapitel 2, Om signaler och signalering, underrubrik c). Föreskrifter för signaleringen:

= = =
25. Om banan på något ställe är spärrad eller hinder för en säker fart befaras kunna inträffa, skall waktaren genast gifwa Stoppsignalermed röd flagga eller lykta och i dimmigt wäder Knallsignal.

26. Warsamhets -signalen med grön flagga eller lykta och Allt wäl-signalen med hwit flagga eller lykta skola, hwarje, efter tidens och tillfällets fordringar, stadigt wisas öfwer banan för hwarje annalkande tåg och bibehållas, till dess att hela tåget passerat. - Stopp-signalen skall alltid wara borttagen, innan någon ångwagn eller tåg får passera förbi. Waktaren skall, så widt möjligt är, alltid stå inwid signalstolpen, så att han tydligt kan ses af Lokomotiv-Föraren och Eldaren, så wäl som af Konduktören.

= = =
25. If there be any obstruction on the Line, or any danger of obstruction or accident, the Danger Signal to Stop must in all cases be given.

26. The signals All Right or Caution, both by day and night, are to be kept steadily shown, until every Carriage or Truck in the Train shall have passed. The signal to Stop must always be turned off before any Engine or Train can pass. In all cases the person signaling is to stand, when practicable, close by the signal post, in order that he may be seen by the Driver and Fireman, as well as by the Guard.

= = =

I § 26 talas om signalstolpen respektive the signal post, vilket väl antyder att man använde sig av fasta signaleringsställen i form av stolpar för uppsättning av signalflaggan eller signallyktan. Det får mig att tänka på den signalgivning som togekspeditøren på norska småstationer sysslar med: en röd eller grön flagga eller lykta uppsatt på en stolpe vid stationshuset eller, förr, vid infartsväxeln.

Signalflaggan och signallyktan kunde förstås också hållas i handen; det får man i alla fall tro av formuleringen i § 18: signal, af hwad färg som helst, häftigt swingad.

Avdelning c). Föreskrifter för signaleringen i kapitel 2 fortsätter även i nästa inlägg.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum