Dvärgsignaler (Signaler/säkerhet)

av Överkörmästaren, Sunday, September 21, 2008, 18:27 (5491 dagar sedan) @ Leif B

Jag undrar om man inte snarare ska titta på de skivsignaler (eller vad de nu heter) för växling som väl fortfarande är vanliga i bl a Storbritannien?

Dvärgsignalen kan sägas motsvara den övre vänstra fjärdedelen av en sådan signal, där "snett vänster" åstadkoms genom att vrida skivan 45 grader medurs runt sin mittpunkt, liksom dvärgsignalens två sken vrids 45 grader runt det inre, fasta skenet. Lodrätt åstadkoms genom ytterligare 45 graders vridning.

Signalbilden "snett höger" är i sammanhanget en främmande fågel, jag brukar illustrera det för mina elever som att skenen ligger "huller om buller" liksom växlar och spårspärrar kan göra när denna signalbild visas. Min förmodan är att den tillkommit senare. Jag vet inte om jag egentligen har vattentät historisk täckning för detta påstående, men det kanske vi strax får reda på?


Hela tråden: