MÖJ. (Historiskt material)

av C. Andersson, Sunday, September 21, 2008, 21:57 (5491 dagar sedan) @ johnny magnuuson

Som skrivet är "flygrakan" mellan Fornåsa och Klockrike byggd på den gamla banvallen. Efter Klockrike är banvallen riven förutom en kort stump vid Kulla. Även delar av vägsträckan Fornåsa-Österstad-Motala är byggd på gammal banvall. Jag har varit i Bränninge och kollat, där finns stationshuset kvar. Ask är också ett ställe den gamla banvallen syns tydligt. Just där ligger banvallen kvar som en vall utan att någon väg byggts på den.


Hela tråden: