Lite tekniska följfrågor...undring? (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Kurt Möller, Sthlm, Sunday, September 21, 2008, 22:58 (5491 dagar sedan) @ Anders Ö/NJM

varför är stagbulten genomborrad?

För att brott ska indikeras på eld-sidan - oavsett om brottet skett närmast ytter- eller innereldstad. (Flertalet av våra /tank/lok har ju sidotankar i vägen för ev. skvallerhål i klädselplåtarna.) Hålet på utsidan av den färdiga bulten svetsas alltså igen!

Hur tätar man mot fyrboxen? eller inte?

Se ovan.


Hela tråden: