Lite tekniska följfrågor... material (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Micke Carlsson., Sunday, September 21, 2008, 23:11 (5491 dagar sedan) @ Anders Hellgren

Ibland har man ju också s k stagtuber, i sådär 50-100% tjockare material just för att staga gavlarna. Exempel: VEÅ eldrörspannor. Men till saken hör också att alla tuberna då är svetsade i gavlarna. Frågan är om valsade tuber ger samma stagning?


Hela tråden: