EJ / SJ eller Föreningssignatur på järnvägsfordon (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Johan S, Monday, September 22, 2008, 09:06 (5491 dagar sedan) @ Gunnar Håkansson

Jag skulle vilja säga att det är viktigare att veta vilka avsteg man gör från det museala bevarande och varför man gör det än det är att vara 100% museal i sin verksamhet (vilket är en praktisk omöjlighet om man bedriver en musiejärnväg). Så länge det handlar om enskilda objekt finns det kanske en möjlighet att vara mycket museala men när vi pratar om hela tågset i en stationsmiljö börjar det bli lite jobbigt...

Många här verkar sätt likhetstecken mellan "ser ut som förr" (vad är förr?) och musealt bevarande. Det är inte helt korrekt. Dock tror jag de flesta som besöker en museijärnväg är helt nöjda om allt ser ut "som det gjorde förr" och då spelar inte bansignaturer någon större roll. Att ändra bansignatur är trots allt en åtgärd som är helt reversibel.

Att märka "orginalsignatur" på ett lok eller vagn som inte är i det utförandet den var då den ursprungligen hade orginalsignaturen är trots allt mycket mer omusealt än att märka en vagn i befintligt skick med AGJ.

Men som sagt - vad är det som spelar roll och varför?

/Johan


Hela tråden: