EJ / SJ eller Föreningssignatur på järnvägsfordon (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Johansson, Monday, September 22, 2008, 22:53 (5479 dagar sedan) @ Richard Loe

Det diskuteras här mestadels kring museala aspekter när det gäller fordonsmärkning. Det verkar lite som om alla gör som man finner lämpligt och åsikterna kring vad som är riktigt är många.

Om man läser i Järnvägslagens 2 kapitel 13 § står det att järnvägsfordon skall märkas med ägarbeteckning och identifikationskod. Så vitt jag tolkat det så behöver vi dock inte åsätta museala fordon den internationella 16 siffriga identitetskoden (separat JvS-föreskrift som enbart berör den internationella märkningen), men frågan kvarstår; hur tydligt skall den riktiga ägarsignaturen framgå på fordonet? Räcker det med några skyltar i en vagnsdörr? Några små bokstäver och siffror undanskymda på en rambalk?

Någon som vet om JvS haft någon officiell ståndpunkt i frågan? Det gäller då inte att någon enskilt anställd på JvS sagt något till någon utan vad är JvS officiella ståndpunkt? Med tanke på den diskussion som förekommer här så kanske det är dags att väcka frågan?


Hela tråden: