EJ / SJ, om public service på järnvägen (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Richard Loe, Tuesday, September 23, 2008, 08:53 (5478 dagar sedan) @ Micke Carlsson.

Jag är nog böjd att hålla med Micke här. Efter att ha fått veta att ett antal brittiska "museibanor/ångbanor" numera förbjuder fotografering på sina stationsområden OM INTE ETT PHOTO PERMIT först inhandlats, är jag inte spec. imponerad av den brittiska utvecklingen på området.

Nu får du faktiskt citera källa och banor i fråga, för det hade jag inte hört!

STEAM RAILWAY magazine No 351 sidan 39: Notis om att Brazil Island vid Swithland viaduct längs Great Central Railway, GCR, inte får beträdas av naturvårdsskäl. "Brazil Island is not property of the GCR ... criminal offence tto damage flora and fauna on the site ... As holders of GCR lineside photographic permits are aware, these are permanently out of bounds, even during photographic charters."

Lineside permits

Kan det vara t ex något liknande detta som avses? Jag har inte hittat något rent photo permit (platsoberoende) men jag harinte letat heller.

Nej. Det finns ingen allemansrätt i Storbritannien, varför man alltid måste ha tillstånd att befinna sig på andras mark om man inte står på allmän mark, en allmän väg eller allmän stig (och mark ägt av staten eller kommuner, oavsett om det är genom ett bolag eller inte, räknas INTE som allmän mark om det inte är så definierat). En sk "Lineside Permit" är ett tillstånd att befinna sig innanför staketet vid sidan av banan, och visar inte bara att man har banägarens tillstånd att vara där utan även att man har den säkerhetsutbildning och säkerhetskunskap som krävs för att vara på eller intill spårområdet. Rent historiskt så har detta alltid varit ett formellt krav för att stå innanför staketet vid de brittiska järnvägarna (med undantag för peronnger vid stationer), men det är egentligen bara de sista 25-30 åren som man stramat upp det hela.


Hela tråden: