Tule - semafor (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Sven A, Uppsala, Tuesday, September 23, 2008, 09:20 (5490 dagar sedan) @ Ante Svensson

... Eftersom Tule klassas upp till station så kommer det att sättas upp en T-semafor, och där vet jag att fundamentalisten tycker annorlunda men dylika har funnits på SlRJ:s anhalter under just den period du pratar om så där är felet minimalt jämfört med GHJ:s krav på säkerhet i trafiken.

Hmm... enligt MROs säo är det inte nödvändigt med en semafor, mininikravet är en stationsgränstavla, som kompletteras med en huvudsignaltavla när stationen är bevakad. En fungerande lösning som dock kräver en viss sikt för att fungera optimalt.
Då kan fundamentalisterna vara nöjda!!
Ett annat alternativ är att sätt upp en ljussignal och gömma manöverlådan på ett mycket diskret ställe, men det kanske är att svära i kyrkan???;-)
Sedan är fråga hur förreglad växlarna skall vara?
Helt olåsta, bevakas vid tågs in- och utfart.
Låsta, men ej förreglade.
Eller om dessa skall vara förreglade.

Alla dessa frågor får belysas i en riskanalys och sedan får den riskanalysen vägas mot kravet på musealitet, men det har naturligtvis GHJ gjort?


Hela tråden: