Gamla vagnar i Järna. (Fordon: vagnar)

av Hans Broman, Enhörna, Tuesday, September 23, 2008, 20:35 (5489 dagar sedan) @ Micke Carlsson.

2 st So10, 1 st F2d rensad inuti, och så en tysktillverkad vagn av HNJ/BJ/VBHJ-sorten. Vet dock inte vilket, det sista tror jag.
- - -

Den tysktillverkade är väl tvåaxlig? I så fall säger mig mina minnesrester att den är tillverkad av Zypen (eller något liknande) och tillhörde L&HJ innan den kom till SJ och så småningom blev bangårdsvagn. Jag har närmare uppgifter någonstans i mina anteckningar (med betoning på "någonstans";).


Hela tråden: