delsvar med funderingar (Historiskt material)

av Staffan Granath, tisdag, september 23, 2008, 20:48 (4745 dagar sedan) @ Micke Carlsson.


Intressanta begrepp, för jämförelsebruk menar jag, detta är ju ett tågforum. ;-)

ja, att jag ger skriver är även tanken att det kanske kan väcka ideèr hos andra att definiera järnvägs-historia.
är jag på glid må forummästaren förgöra mig, andra till skräck och varnagel
i fordonshobbyn är kraven på definition högre då det är större handel vilket kanske inte är inom järnvägsmuseèr.


Kan man peka ut en brytpunkt när bilen går från bruksskick till renoverad, från renoverad till rekonstruerad? Eller är det ägarens vittnesmål som gäller, även vid en utställningsinklassning t ex?

ja, det finns fastställda krav

Om jag bygger en bil från grunden helt med NOS-delar, är den nybyggd eller rekonstruerad enligt MHF:s syn?

har aldrig fått frågan, men troligare ruinerad

Kan jag hävda att min bil är historisk därför att min morfar körde höns i den?
Eller måste rimligt många först veta vem min morfar var? Hur många är rimligt?

Det mjukdefinieras som en omskriven större händelse känd av stora delar av befolkningen, ex sandöbroraset, prins bertils vurpa mm. men inte mer exakt.

Kan en bil vara i bruksskick trots att den får regelbundet underhåll, t ex att vissa komponenter "renoveras" enligt förebyggande underhållsintervall? Eller tillåts bara felavhjälpande underhåll på en bruksbil?

nej, all form av underhåll inkl ex. motorrenovering är tillåten, dock inte ersätta motorn med en likadan.

Är en gammal direktionsvagn automatiskt en "Bruks-bil"? (Nej, ursäkta:-P )

eller varför inte murarens :-D


Hela tråden:

 

powered by my little forum