delsvar och återkoppling till anekdoten (Historiskt material)

av Staffan Granath, tisdag, september 23, 2008, 21:16 (4745 dagar sedan) @ Richard Loe


En mer intressant fråga är hur man gör med järnvägsfordon. Åtminstone på brittiska järnvägar var det normallt att pannor, hjul, cylinderblock mm byttes då lok kom in för reparation/renovering på huvudverkstaden. Det var oftast bara ramverket som var kvar av det som byggdes (och i en del fall inte ens det efter flera renoveringar över så där 45 år). Vad blir då ett historiskt lok? Liknande problem uppstår med passagerarvagnar och än mer ofta med godsvagnar. Ni kanske inser varför de flesta brittiska föreningar är så pragmatiska...

javisst är problemet svårt, på exempelvis ett "historiskt" skepp som USS Constitution (1778) anses mindre än 2 procent av orginalet återstå men att säga det till dem betraktas nog som terrorism.

nu skall väl inte en nykomling missionera, detta har säkert stötts mången gång hos er som varit med, men kan man väldigt enkelt kanske dela in i två grupper?

historiskt
för att återknyta till anekdoten så var vagnen som hittades just den vagn som var med i händelsen X som är så välkänd på sin tid och de murkna träresterna just dessa som finns på alla bilder mm och som den kände Y höll i.
all kraft bör då läggas på ett bevarande, ingen vill väl se en kopia på gustav den III,s banevapen utan just dessa vapen.
men där får det stanna, att sätta dit andra delar och sätta vagnen i trafik, ja då är det inte dessa föremål längre utan en rekonstruktion/renovering/nybygge.
är det inte det utan en välkänd av andra bevarad standardvagn hör det kanske bättre hemma i rabatten och resten används till rekonstruktioner el. reservdelar
med historiskt kanske vi måste tala om rent musealt förvarande, om inte vagnen är i gott orginalskick ex. en ursprunglig orörd kungavagn.

övriga kategorier skulle i så fall vara mer tillåtna i linjetjänst, en helt orginal godsvagn men utan dramatiskt liv och en i mängden eller sommarvagnen med helt nytt trä och andra pålitligare boggier.

kan det förenklat definieras som två huvudbegrepp där det sistnämnda kategoriseras liknande bilar:-|


Hela tråden:

 

powered by my little forum