delsvar och återkoppling till anekdoten (Historiskt material)

av Staffan Granath, tisdag, september 23, 2008, 22:20 (4745 dagar sedan) @ Micke Carlsson.

Till skillnad från en privatägd bil, och precis som Richard är inne på, så har ett järnvägsfordon en ganska komplierad levnad. Rullar man säg 70.000 mil på 18 månader så blir det många komponentbyten också. Hjul, boggier, bromsar, säten, ja inte mycket faktiskt återstår av det som en gång levererades av tillverkaren.

Men där bilar har ett nästintill oändligt spektra, märke, modell, årsmodell, har järnvägen en desto mer sammanhållen typflora. Det är sällan det känns relevant att ett lok är ett Motala 1912, desto mer av betydelse att det är konstruktionen littera B.

Underhållet är tidigt av förebyggande typ. Inspektioner och justeringar kallade översyner enligt styrda program kunde medföra komponentbyten om en del inte fungerar som avsett. En "revision" i olika klasser kunde innebära en slags teknisk nollställning d v s allt borde vara slut nu, vi byter rubbet. Nya konstruktioner kan införas i samband med revisionen.

Men. Detta sker med någon styrning. Det finns en "processägare" som definierar hur loket littera B ska vara beskaffat, eller hur vissa individer ska vara beskaffade. Jag uppfattar den "själsliga" identiteten hos loket ligga här, inte i t ex motornumret som föralldel istället är ett helt godtagbart mått ombord på en bil.

Därav lite mitt resonemang om "historiskt" resp olika grader av renoveringar och underhåll utan att verka vara för förvirrad, kan man särskilja företeelserna
där ett "historiskt lok" inte i fortsättningen rörs utan bevaras som det var vid den historiska händelsen dvs hör hemma på ett museum.
om jag ex. lever rövare i ur-elloket i gävle och moderniserar lär jag inte få skriva här i fortsättningen annat än under synonym.

Jag kan (kan jag?) montera en pinuppa i fronten på min veteranlastbil men jag kan inte montera en topplykta på tendern utan att ha gjort något konstigt.

vanligt förekommande på femtiotalet, tidstypiskt m.a.o

Jag kan inte (bör inte) byta motor på min lastbil men om jag byter panna i mitt lok (för 50-11:e gången genom tiderna) så är inte det så märkvärdigt.

Om man har ett foto från hedenhös på sitt lok.
Om man håller upp det framför sig och jämför bilden med loket.
Om man (ärligt) ser samma sak på bilden som i verkligheten.
Då kan man inte vara så väldigt fel ute i alla fall.

Det finns en klassificeringsmodell i bevarandeplanen för järnvägsfordon, den känns inte helt gjuten så det kanske är dags att läsa på den.

mina hjärn-evolutioner går närmast till om det finns ideèr på att klassificera vagnar/lok som man inte rör och de som skall användas till att levandegöra vår historia på olika banor.

för att stanna i sin egen lilla värld så kan vi inte, inte ens i mitt nya hemlandskap dalarna definiera loket "kloster" som särskilt historiskt utan snarare dags att renovera (eller :-| )


Hela tråden:

 

powered by my little forum