En anekdot om ett vagnsrenoveringsdilemma (Historiskt material)

av Micke Carlsson., onsdag, september 24, 2008, 07:06 (4744 dagar sedan) @ nicke

Ja men nu är vi där igen, jag säger ju att vi ska vara överens i föreningen, om det finns olika uppfattningar om vad som ska göras hur, då har det brustit någonstans längre bak. Det du beskriver, toppstyrning från "stark man", är lika fel som tomtenisse som målar pistagegrönt.

Om man som i de flesta föreningar har dåliga kommunikationer så kan man då och då stöta på "stark man" som går omkring och domderar. Börja med att lyssna på vad som sägs. Kanske "stark man" har rätt och det är jag som är en tomtenisse? Eller kör "stark man" egna race? Dags för ett litet föreningsmöte i värsta fall! Och "stark man" ska fundera på om det är hans/hennes privata drifter som blommar ut eller om det faktiskt står klart och tydligt hur saken ska hanteras.

Att man är oense är ett tecken på att har missat något i förarbetet. När man blir oense så får man rätta till de missarna.

Det är inte alla människor som är roade av eller kapabla till att jobba i en föreningsverksamhet i enlighet med gemensamt utstakade mål. Sorgligt när det visar sig vara så ibland, men för allas skull kanske vägarna ska skiljas där?
Medlemsskap är inte delägarskap i den mening att jag har rätt att röra till det till en 1/300-del, eller att eftersom jag är så aktiv är min belöning att jag kan fatta beslut helt efter egen vilja, utan hänsyn till något annat.
Det är inte en rättighet att få jobba i en förening även om den höga efterfrågan på aktiva leder till låga intagningströsklar.

Missförstå mig inte nu, jag menar verkligen att alla som vill ska få vara med.

Efter förmåga. Och alla som vill ska ha möjlighet att utvecklas och växa.

Men det måste också finnas gränser för hur tokigt det kan bli. Tar vi personliga hänsyn i alltför hög grad till en knäppgök så får ju övriga säg 30 aktiva och 300 medlemmar se hela grundidén om verksamheten gå till spillo inom knäppgökens aktionsradie. Vem tar hand om majoriteten och skyddar dem?


Hela tråden:

 

powered by my little forum