En anekdot om ett vagnsrenoveringsdilemma (Historiskt material)

av Richard Loe @, onsdag, september 24, 2008, 11:38 (4781 dagar sedan) @ Micke Carlsson.

Men, vänta lite nu. Visst är dialog bra, men det innebär inte att vi slutändan kommer att vara överens om vad och/eller hur något ska göras. Då är det i en förening demokrati som gäller, dvs majoriteten bestämmer. Och om vi råkar vara i minoriteten, ja tyvärr så får vi finna oss i beslutet. Vi svenskar har en rädsla för konflikt, och vi försöker ofta nå konsensus i frågor som ett sätt att undvika konflikter. I den processen så undviker vi allt för ofta svåra, obekväma beslut, beslut som till slut måste fattas av någon individ eller liten grupp som sedan får skäl (ofta på orättvisa grunder) för sitt beslut. En hel del av dom mer kontroversiella frågorna som varit upe i detta forum under det sista året har sina rötter i just detta, att vi försöker undvika konflikter in i det sista och därmed inte tar viktiga beslut. Tyvärr så är det ofta så att de få individer som vågar fatta beslut och som sedan kritiseras slutar, och gör annat. Resultatet blir en beslutsoförmåga i organisationen, och det är inte bra i längden.


Hela tråden:

 

powered by my little forum