En anekdot om ett vagnsrenoveringsdilemma - klarläggande (Historiskt material)

av Hans Wicklund, onsdag, september 24, 2008, 18:05 (4780 dagar sedan) @ J. O. Andersson

PS. Med respekt av att debatten är hypotetisk avslöjar jag därmed inte korgens identitet.DS:-|


Det råkar inte någonstans finnas en hypotetisk bild på denna hypotetiska vagn? ;-) WS.


Detta börjar bli väl hypotetiskt så jag ser att det finns ett tydligt behov av att klarlägga ett och annat:

Möjligheten finns, rent hypotetiskt givetvis, att det skulle ha kunnat finnas bilder på objektet i fråga, om det inte hade varit hypotetiskt. Dock bör nämnas att publicerade bilder på den hypotetiska vagnen i så fall lika gärna hade kunnat visa den i ett skick som vid fotograferingstillfället var allt annat än konkret... :-D

Senast Kalle Kula syntes så är det dock möjligt att han rent hypotetiskt kan ha sett mindre ledsen ut i ansiktet än vad som antytts i hypotesen tidigare i denna tråd. Det är dock inte helt säkert att så var fallet då exemplet, så väl som herr Kula själv, är just hypotetiskt!

Det är dock inte nödvändigtvis så att det ovan nämnda - givetvis rent hypotetiska - objektet är det enda som man hypotetiskt skulle ha kunnat anta vara föremål för en diskussion av denna typ, även om det hade ägt rum i verkligheten.

Hoppas att detta klarläggande skall räta ut samtliga återstående frågetecken! :-P

Egentligen är det ju så att J.O.:s fullständiga klarläggande torde klarlägga allt - om det nu inte vore så att det skildrade fallet egentligen är helt hypotetiskt och därmed inte går att klarlägga.
Jag skildrade ovan ett hypotetiskt fall för att belysa fler aspekter på bevarande- och äkthetsproblematiken än vad som framkommit i de andra trådarna. Naturligtvis var jag lite inspirerad av någonting som skulle kunnat ha förevarit i min omgivning. Dock överenstämmer inte det skildade rent hypotetiska fallet med något av flera snarlika inte fullt så hypotetiska fall jag erfarit i min närmaste omgivning eller i den mer avlägsna. (Flera = fler än två). En gemensam nämnare för något mindre hypotetiska fall är att det inte finns några Kalle Kulor med ledsna ansikten, eller någon styrelse i bryderi - alltså förblir det skildrade fallet rent hypotetiskt.;-)


Hela tråden:

 

powered by my little forum