En anekdot om ett vagnsrenoveringsdilemma (Historiskt material)

av WS, onsdag, september 24, 2008, 18:48 (4780 dagar sedan) @ J. O. Andersson

PS. Med respekt av att debatten är hypotetisk avslöjar jag därmed inte korgens identitet.DS:-|


Det råkar inte någonstans finnas en hypotetisk bild på denna hypotetiska vagn? ;-) WS.


Detta börjar bli väl hypotetiskt så jag ser att det finns ett tydligt behov av att klarlägga ett och annat:

Möjligheten finns, rent hypotetiskt givetvis, att det skulle ha kunnat finnas bilder på objektet i fråga, om det inte hade varit hypotetiskt. Dock bör nämnas att publicerade bilder på den hypotetiska vagnen i så fall lika gärna hade kunnat visa den i ett skick som vid fotograferingstillfället var allt annat än konkret... :-D

Senast Kalle Kula syntes så är det dock möjligt att han rent hypotetiskt kan ha sett mindre ledsen ut i ansiktet än vad som antytts i hypotesen tidigare i denna tråd. Det är dock inte helt säkert att så var fallet då exemplet, så väl som herr Kula själv, är just hypotetiskt!

Det är dock inte nödvändigtvis så att det ovan nämnda - givetvis rent hypotetiska - objektet är det enda som man hypotetiskt skulle ha kunnat anta vara föremål för en diskussion av denna typ, även om det hade ägt rum i verkligheten.

Hoppas att detta klarläggande skall räta ut samtliga återstående frågetecken! :-P

O ja, nu klarnar bilden! Iaf rent teoretiskt - hypotetiskt :-)

Ditt svar och förtydligande vill påvisa att tråden kan tolkas reellt och bokstavligt om än i förtäckta ordalag - Eller rent teoretiskt - Hypotetiskt.
Fiction eller verklighet är av underordnad betydelse i denna berättelse.
Tolkar detta förtydligande som att det inte krävs ett mer konkret och ingående förtydligande än så här beroende på att det är problemet och frågeställningen som är intressant, oavsett ursprungligt ursprung.. WS.


Hela tråden:

 

powered by my little forum