En anekdot om ett vagnsrenoveringsdilemma - "trivial" företagsekonomi (Historiskt material)

av Dag Bonnedal @, onsdag, september 24, 2008, 19:09 (4874 dagar sedan) @ Hans Wicklund


Notera enligt nedan att jag inte söker råd utan det är den fiktiva styrelsen till den fiktiva RSJ som söker råd om ett hypotetiskt problem - ty problemet är rent hypotetiskt.
Jag ville bara väcka lite allmän debatt om ett hypotetiskt problem, vem vet - det kanske kan dyka upp i framtiden...
Jag sitter alltså inte med något sådant problem nu - vilket jag är tacksam för.

Nu har jag bara orkat skumma igenom alla välbetänkta inlägg, så jag kan ha missat något...

MEN, egentligen är väl problemet helt trivialt! Och kan lösas enligt företagsekonomiska receptet för vilket företag som helst. Det enda som fodras är att beräkna nettovinsten för projektet. Är den positiv så kör, är den negativ så stopp.
Alltså, hur stort värde har slutprodukten för järnvägen? Går den emot föreningens mål så blir värdet negativt och det blir lite svårt att räkna hem projektet. Går det inte att utvärdera mot föreningens mål så kanske man behöver se över sina mål.
Om Kalle hotar med att sluta så är hans arbetstid i projektet troligtvis gratis. Om Petter och Niklas hotar med att sluta om projektet körs så blir arbetstiden rätt dyr. Behövs den frivilla arbetstiden oundgängligen för andra projekt så ökar också kostnaden osv...

Alltså, i princip trivialt men i praktiken svårt att kvantifiera. Men det finns nog inga andra sätt.

Dag B


Hela tråden:

 

powered by my little forum